«Ψηφιακός» δικαστικός επιμελητής: Ηλεκτρονικά η επίδοση δικογράφου – Πως θα πληρώνεται

273

Ο ψηφιακός δικαστικός επιμελητής που κατοχυρώθηκε με το άρθρο 122Α του ΚΠΔ είναι πλέον στη ζωή μας και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την ψήφιση του άρθρου στις 27 Μαΐου, αφού με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται πλέον και ο τρόπος πληρωμής των δικαστικών επιμελητών για την «ψηφιακή επίδοση».

Έτσι οι σκηνές με τους δικαστικούς επιμελητές που τοιχοκολλούσαν τις κλήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις ανήκουν προφανώς στο παρελθόν, καθώς πλέον θα μιλάμε (εφόσον το επιθυμούν βέβαια οι πολίτες) για «ψηφιακό» δικαστική επιμελητή.

Η προσθήκη έγινε με άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπει και ρυθμίζει τα σχετικά με την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. Εναρμονίζεται, έτσι το θεσμικό πλαίσιο με τη στρατηγική ηλεκτρονικοποίησης της δικαιοσύνης, ενώ δυνητικά επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των επιδόσεων.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογής για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

Εν ολίγοις όπως αναφέρει η διάταξη:

1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό δικαστικό επιμελητή

2. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή… Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της με φυσικό τρόπο επίδοσης

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός αυτού, που επιθυμεί να αποστέλλει ή να λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στην κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας

4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, με παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, κατάστημα ηλεκτρονικού χρήματος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της περιφέρειας, όπου κατά το χρόνο επίδοσης έχει την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα του ο αποστολέας.

5 . Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, μπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχεται σε δικόγραφο

6 . Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα.

Πως θα πληρώνονται

Με το άρθρο 367 του νέου νομοσχεδίου προστίθεται διάταξη που προβλέπει:

«Άρθρο 367 – Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις:

Στο άρθρο 122Α του π.δ. 503/1985 (Α’ 85) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ..».

https://www.dikastiko.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1/psifiakos-dikastikos-epimelitis-ilektronika-i-epidosi-dikografoy-pos-tha-plironetai/