Εισ.ΑΠ[Γνωμ.9/2020]: διαδικασία διακρίβωσης προϋποθέσεων ευεργετικού υπολογισμού ημερών κράτησης για ασθενείς(αναπήρους), προκειμένου να χορηγηθεί απόλυση υπό όρο

76

Δείτε την γνωμοδότηση εδώ