Αναδρομική διαγραφή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

228

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναδρομική διαγραφή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Περιγραφή

H αρμόδια Δ.Ο.Υ. έκανε αποδεκτή βεβαίωση αναπηρίας από την ΑΣΥΕ την οποία είχε αρχικά απορρίψει για τυπικούς λόγους και απάλλαξε αναδρομικά ΑμεΑ από τα τέλη κυκλοφορίας 5 ετών.

Συνοδευτικά Αρχεία

https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.ix.697178

ΠΗΓΗsynigoros.gr