ΔΠΑ 7091/2020, 18ο Τμήμα: Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση τραυματισμού μαθητή στο προαύλιο

32

Πηγή: adjustice.gr

Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση τραυματισμού μαθητή στο προαύλιο σχολείου εξαιτίας ανεπαρκούς και αναποτελεσματικής επιτήρησης από τους εκπαιδευτικούς.

14/09/2020


ΔΠΑ 7091/2020, 18ο Τμήμα  

Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου για τον τραυματισμό μαθητή Δημοτικού στον προαύλιο χώρο του σχολείο, εν ώρα διαλείμματος, από κομμάτι λεπτής σιδερόβεργας που εξείχε στο διαχωριστικό συρματόπλεγμα. Η ευθύνη λόγω παράλειψης να ληφθεί εγκαίρως κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί ο επίδικος τραυματισμός δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η αναγκαιότητα αλλαγής του πλέγματος είχε  ήδη  επισημανθεί πριν από το επίδικο συμβάν.

https://www.ddikastes.gr/node/6183