Εφετείο Αθηνών: Πώς λειτουργεί από 16 Σεπτεμβρίου 2020

54

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’3879) και τα υγιειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 8.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των τμημάτων της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 16.09.2020 έως 31.10.2020, τα κάτωθι:

Α) Από την Τετάρτη 16.09.2020 θα γίνεται προσδιορισμός δικογράφων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του δικηγόρου που καταθέτει και από ώρας 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. ως εξής:

Την Τετάρτη 16.09.2020 θα γίνεται δεκτός προσδιορισμός δικογράφου από δικηγόρο με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 0 και 1.

Την Πέμπτη 17.09.2020 με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 2 και 3.

Την Παρασκευή 18.09.2020 με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 4 και 5.

Την Δευτέρα 21.09.2020 με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 6 και 7

Την Τρίτη 22.09.2020 με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 8 και 9.

Την Τετάρτη 23.9.2020 με αριθμό μητρώου που λήγει στα ψηφία 0 και 1 κ.ο.κ.

Β) Θα γίνεται κατάθεση ενδίκων μέσων και θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο Α.

Γ) Τα πιστοποιητικά περί κατάθεσης ή μη κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων και περί αναβολής πολιτικής υπόθεσης θα εξυπηρετούνται μέσω της ψηφιακής πύλης solon.gov.gr.

Δ) Οι υποθέσεις όλων των διαδικασιών, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν από 13.03.2020 έως 31.05.2020 και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε, θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν και η εγγραφή τους στο οικείο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Η αναζήτηση για τη νέα δικάσιμο θα γίνεται με το γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) μέσω της ψηφιακής πύλης solon.gov.gr.

Δείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση στο dsa.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/efeteio-athinon-pos-leitoyrgei-apo-16-septemvrioy-2020