Καταδίκη Ροδίτη για πλαστογράφηση επιταγών

51

Ποινή κάθειρξης 5 ετών, με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, σε έναν ημεδαπό, κατηγορούμενο για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
Ο κατηγορούμενος καταμηνύθηκε από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας της πρώην συζύγου του.
Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο κατηγορούμενος, σύζυγος μιας εκ των εταίρων είχε διοριστεί διαχειριστής.
Φέρεται να χρησιμοποιούσε τα μπλοκ επιταγών και τη σφραγίδα της εταιρείας και να εξέδιδε επιταγές για τις ανάγκες της εταιρείας.
Μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης του ζευγαριού, τροποποιήθηκε το καταστατικό και του ανακλήθηκε η διαχείριση της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2008.
Πιο συγκεκριμένα τον Αυγουστο του 2008 επήλθε διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης του κατηγορουμένου και ως εκ τούτου στις 28 Νοεμβρίου 2008 τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εγκαλούσας εταιρείας, αυτή μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη με ετερόρρυθμη εταίρο μια ημεδαπή και ανακλήθηκε η πληρεξουσιότητα που είχε χορηγηθεί στον κατηγορούμενο για πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και ο ορισμός του ως αγορανομικού υπεύθυνου.
Η ανάκληση κοινοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 στον κατηγορούμενο, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στην εγκαλούσα τα μπλοκ επιταγών που είχε στην κατοχή του και να προβεί σε λογοδοσία όλων των υποχρεώσεων και οφειλών της εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία, από τις ενέργειές του μέχρι την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, καθώς επίσης και να προσκομίσει εξοφλητικές αποδείξεις καταβολής μισθωμάτων και οφειλών σε δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που ο κατηγορούμενος ουδέποτε έπραξε.
Στις αρχές του έτους 2008 ο κατηγορούμενος αγόρασε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος – καφετέρια, από τον μέχρι τότε ιδιοκτήτη αυτής.
Για τον σκοπό αυτόν και προκειμένου να αποπληρώσει το τίμημα, να εκτελέσει κάποιες εργασίες ανακαίνισης και να εξοφλήσει προμηθευτές της νέας του επιχείρησης φέρεται να εξέδωσε, στο όνομα της εγκαλούσας εταιρείας, μεταξύ άλλων μεταχρονολογημένες επιταγές, κάνοντας χρήση του μπλοκ επιταγών και της εταιρικής σφραγίδας της εγκαλούσας τα οποία είχε στην κατοχή του δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης πληρεξουσιότητας.
Στη συνέχεια δε έκανε χρήση των ανωτέρω επιταγών, παραδίδοντας αυτές στά πρόσωπα σε διαταγή των οποίον εκδόθηκαν. Από αυτές, 7 συνολικού ποσού 113.500 ευρώ εκδόθηκαν προς εξόφληση του τιμήματος πώλησης στον κατηγορούμενο της νέας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Δύο συνολικού ποσού 12.000 ευρώ αφορούσαν τοποθέτηση γυψοσανίδων, ενώ μια ποσού 5.660 ευρώ, εξεδόθη προς εξόφληση προμηθευτή της νέας επιχείρησης.
Συνολικά δηλαδή φέρεται να εξέδωσε για τον ανωτέρω σκοπό επιταγές ύψους 131.160 ευρώ. Όλες οι παραπάνω επιταγές οπισθογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν στην αγορά, ωστόσο δεν εξοφλήθηκαν ούτε από τους οπισθογράφους ούτε από τον κατηγορούμενο και σφραγίστηκαν από τις τράπεζες στις οποίες εμφανίσθηκαν από τους λήπτες τους προς πληρωμή.
Στη συνέχεια εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής, σε βάρος και της εγκαλούσας εταιρείας, η οποία φαινόταν από το σώμα των επιταγών ως εκδότρια.
Εταιρεία επίσπευσε μάλιστα αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της εταιρείας και των εταίρων της και κατάσχεσε περιουσιακά τους στοιχεία.
Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου παρέστη ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Καραγιώργης.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr