Νέος ΚΑΔ για τις υπηρεσίες διαμεσολαβητή

799

Δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3680/03.09.2020) η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την προσθήκη νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπ’ αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β΄2149) Α.Υ.Ο.Ο., προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
74.90.20.01Υπηρεσίες διαμεσολαβητή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και λοιπές διαφορές

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/neos-kad-gia-tis-ypiresies-diamesolaviti-fek

ΠΗΓΗlawspot.gr