Παραλαβή αποφάσεων Μονομελούς-Πολυμελούς(παλαιάς τακτικής διαδικασίας) στον ΔΣΑ

61

Από αύριο 1/9/2020 από τις 10:00 έως 14:00 θα μπορούν οι συνάδελφοι να παραλαμβάνουν αντίγραφα των αποφάσεων που έχουν ζητήσει ηλεκτρονικώς μέσω του portal.olomeleia.gr για το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου.

Θα είναι προς παραλαβή επικυρωμένα αντίγραφα για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί 09.07.2020, 10.07.2020, 12.07.2020 και 13.07.2020 .

Η παραλαβή θα γίνεται στην αίθουσα τελετών του Δ.Σ.Α. με την επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας στον παραστάντα δικηγόρο ή σε εξουσιοδοτημενο δικηγόρο ή σε ασκούμενο (εξουσιοδότηση με σφραγίδα και υπογραφή)

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%82%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CF%83%CE%B1