ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΠΔ: Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές και την απεικόνιση της ασφάλισης

51

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 39/2020 του ΕΦΚΑ με θέμα τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

→ του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

→ των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης

→ των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Δείτε την εγκύκλιο 39/2020 από το αρχείο του κόμβου
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

1. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Για τον 6/2020:

ΚΑΔ741174117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000419000
ΚΠΚ101101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/6/2015/6/2015/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.14/6/2030/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.016869
Η.Α.13120
ΑΠΟΔΟΧΕΣ1000,00500,00500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.153,3076,6576,65
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.243,30121,65121,65
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.396,60198,30198,30
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)0060
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)0072,99
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.396,60198,30125,31

 Για τον 7/2020:

ΚΑΔ74117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000
ΚΠΚ101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/201/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.31/7/2031/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.6869
Η.Α.250
ΑΠΟΔΟΧΕΣ1000,001000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.153,30153,30
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.243,30243,30
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.396,60396,60
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)00
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)0100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)0396,60
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.396,600

2.    Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς υπέρ κλάδου Πρόνοιας δηλώνεται (άπαξ) κάθε μήνα (τύπος αποδοχών 99).

ΚΑΔ5512551200110012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515020423220000106000107
ΚΠΚ1094172024025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/6/201/6/201/6/201/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.14/6/2014/6/2014/6/2014/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.01010199
Η.Α.1313130
ΑΠΟΔΟΧΕΣ448,15448,15448,150
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.57,2711,4317,930,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.88,6420,3900
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.145,9131,8217,930,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)0000
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.145,9131,8217,930,29
ΚΑΔ551255120011
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515020423220000106
ΚΠΚ1094172024
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.15/6/2015/6/2015/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.30/6/2030/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.686868
Η.Α.121212
ΑΠΟΔΟΧΕΣ448,15448,15448,15
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.57,2711,4317,93
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.88,6420,390
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.145,9131,8217,93
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)000
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.145,9131,8217,93
ΚΑΔ551255120011
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515020423220000106
ΚΠΚ1094172024
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.15/6/2015/6/2015/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.30/6/2030/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.696969
Η.Α.000
ΑΠΟΔΟΧΕΣ448,15448,15448,15
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.57,2711,4317,93
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.88,6420,390
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.145,9131,8217,93
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)60600
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)53,1812,230
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.92,7319,5917,93

3. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ήταν σε περίοδο ασθενείας από 20/6/00 έως 21/6/00.

ΚΑΔ7411741174117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000419000419000
ΚΠΚ101101101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/6/2015/6/2020/6/2015/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.14/6/2030/6/2021/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.01680869
Η.Α.131020
ΑΠΟΔΟΧΕΣ1000,00400,00100500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.153,3061,3215,3376,65
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.243,3097,3224,33121,65
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.396,60158,6439,66198,30
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)00060
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)00072,99
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.396,60158,6439,66125,31

4. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, ενώ η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί από 1/6/2020. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.

ΚΑΔ5512551200110012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515020423220000106000107
ΚΠΚ1094172024025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/6/201/6/201/6/201/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.30/6/2030/6/2030/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.74747499
Η.Α.2525250
ΑΠΟΔΟΧΕΣ534,00534,00534,000
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.68,2513,6221,360,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.105,6324,3000
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.173,8837,9221,360,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)1001001000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)173,8837,9221,360
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.0000,29

5. Απασχολούμενος ως βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο αμειβόμενος με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ553055305530
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515003515003515003
ΚΠΚ101101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.6/20206/20206/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/6/2015/6/2015/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.14/6/2030/6/2030/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.136869
Η.Α.13120
ΑΠΟΔΟΧΕΣ450,97208,14208,14
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.69,1331,9131,91
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.109,7250,6450,64
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.178,8582,5582,55
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)0060
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)0030,38
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.178,8582,5552,17

6. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο διακόπτεται η περίοδος αναστολής την 6/7/2020, καθόσον η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί και ο απασχολούμενος εντάσσεται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αμοιβή 800,00 ευρώ μηνιαίως. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.

ΚΑΔ7411741174117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000419000419000
ΚΠΚ101101101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/20207/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/207/7/207/7/207/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.6/7/2031/7/2031/7/2031/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.74016869
Η.Α.410110
ΑΠΟΔΟΧΕΣ85,44320,00176,00176,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.13,1049,0626,9826,98
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.20,7977,8642,8242,82
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.33,89126,9269,8069,80
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)10000100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)33,890069,80
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.0126,9268,800

7. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 6.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και λαμβάνει το Επίδομα Αδείας.

ΚΑΔ741174117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000419000
ΚΠΚ101101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/201/7/201/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.31/7/2031/7/2031/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.686970
Η.Α.2500
ΑΠΟΔΟΧΕΣ4000,002000,00400,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.613,20306,6061,32
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.973,20486,6097,32
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.1586,60793,20158,64
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)01000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)0793,200
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.1586,600158,64
ΚΑΔ74117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000
ΚΠΚ101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/201/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.31/7/2031/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.7105
Η.Α.00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ100,002500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.15,33383,25
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.24,33608,25
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.39,66991,50
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)00
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)1000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)39,660
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.0991,50

8. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 2.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ5512551200115512
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.515020423220000106515020
ΚΠΚ1094172024109
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/20207/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.68686869
Η.Α.2525250
ΑΠΟΔΟΧΕΣ1000,001000,001000,001000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.127,8025,5040,00127,80
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.197,8045,500197,80
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.325,6071,0040,00325,60
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)000100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)000325,60
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.325,6071,0040,000
ΚΑΔ551200110012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.423220000106000107
ΚΠΚ4172024025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.696999
Η.Α.000
ΑΠΟΔΟΧΕΣ1000,001000,000
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.25,5040,000,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.45,5000
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.71,0040,000,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)10000
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)71,0000
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.040,000,29

9. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 7.000,00 ευρώ (υπέρβαση πλαφόν), ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ74117411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.419000419000
ΚΠΚ101101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/20207/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/201/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.31/7/2031/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.6869
Η.Α.250
ΑΠΟΔΟΧΕΣ4000,003000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.536,55459,90
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.851,55729,90
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.1388,101189,80
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)00
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)0100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)01189,80
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.1388,100

10. Εποχικά εργαζόμενος χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, ο οποίος επαναπροσλήφθηκε από εργοδότη επισιτιστικού κλάδου την 1/7/2020 με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ΚΑΔ5530
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.913220
ΚΠΚ101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.76
Η.Α.22
ΑΠΟΔΟΧΕΣ400,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.61,32
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.97,32
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.158,64
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)158,64
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.0

https://www.taxheaven.gr/news/50580/syn-ergasia-kai-apd-h-egkyklios-e-efka-gia-tis-asfalistikes-eisfores-kai-thn-apeikonish-ths-asfalishs