Έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί: Απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης από 01/01/2020

42

Με την εγκύκλιο 47/20 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄) καθώς και 45 και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄), σχετικά με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και με την εγκύκλιο 48/20 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α’) και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α’) σχετικά με την ασφάλιση, στον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των αναφερόμενων στο θέμα μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών

και παρέχονται νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.

Δείτε την εγκύκλιο 47/2020 και την εγκύκλιο 48/2020 από το αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/51014/emmisooi-dikhgoroi-mhxanikoi-ygeionomikoi-apeikonish-sthn-apd-ths-asfalishs-apo-01012020