Διαγραφή προστίμου για στάθμευση σε θέση μονίμων κατοίκων

164

Πρόστιμο για στάθμευση σε θέση μονίμων κατοίκων σε δικαιούχο που δεν απέκτησε εγκαίρως το ειδικό σήμα λόγω των μέτρων για τον COVID-19

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, ζητώντας τη διαγραφή οφειλής προερχόμενης από παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ για στάθμευση σε θέση που προβλέπεται για μόνιμους κατοίκους.

Ο πολίτης είχε δικαίωμα χρήσης του ειδικού σήματος, ωστόσο λόγω των ειδικών μέτρων που προέκυψαν για την αντιμετώπιση του COVID-19, δεν κατόρθωσε να το αποκτήσει εγκαίρως. Ειδικότερα, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να λάβει το δελτίο στάθμευσης δεν κατέστη δυνατή, καθώς, βάσει σχετικής απόφασης της ΑΑΔΕ (υπ. αριθμ. Α.1077/3-4-20, ΦΕΚ 1207Β) δεν διεκπεραιώνονταν δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από φυσικά πρόσωπα.

Για το εν λόγω ζήτημα, ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία,
η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.

O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου, απηύθυνε έγγραφο προς την αρμόδια υπηρεσία, (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης) και ζήτησε τη διαγραφή του προστίμου, επισημαίνοντας ότι η απόρριψη της ένστασης δεν στηρίχθηκε σε εξατομικευμένη εξέταση του αιτήματος του αναφερομένου ούτε στα εύλογα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο ίδιος.

Η υπηρεσία, αποδεχόμενη τις απόψεις του Συνηγόρου, προέβη σε ανάκληση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και σε διαγραφή του διοικητικού προστίμου.

https://lawnet.gr/law-news/diagrafi-prostimou-gia-stathmefsi-se-thesi-monimon-katoikon/

ΠΗΓΗlawnet.gr