Εργάνη: Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας

172

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ για Εργαζομένους, Μέλη Οργάνων Διοίκησης και Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες για τις περιπτώσεις Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται ή κηρύσσονται σε επίπεδο σε 4 ή 3 ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από 00.30 έως 05.00

Δείτε το αρχείο με τις οδηγίες εδώ.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=219402