Παγίδα για έξτρα φόρους σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δίδακτρα, δωρεές

29

Αν βρείτε μήνυμα στον προσωπικό σας λογαριασμό στο taxisnet, με ραβασάκι έξτρα φόρου και έχετε κρύψει εισοδήματα από την εφορία, έχετε 30 ημέρες να ασκήσετε ενδικοφανή προσφυγή, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία θα στοιχειοθετούν το «λάθος» των φορολογικών αρχών. Στην αντίθετη περίπτωση, πολύ απλά, σας «τσίμπησε» η ΑΑΔΕ.

της Έλενας Λάσκαρη

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή αποκαλύπτει ένα πλέγμα διασταυρώσεων σε εισοδήματα εντός και εκτός Ελλάδας, δαπάνες, τραπεζικούς λογαριασμούς και κάθε οικονομικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να πιστοποιεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ορίζοντας ότι μετά τη διασταύρωση ακολουθεί η «λυπητερή», με ανάρτηση του νέου εκκαθαριστικού στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο Taxisnet.

Η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να γίνει και αφού ήδη έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία και πληροφορίες τα οποία προέρχονται μεταξύ άλλων από:

  • τις ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα)
  • τις αποδοχές που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών
  • τραπεζικές καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, εμβάσματα, αποσβέσεις δανείων, αγορές με πιστωτικές κάρτες, επενδύσεις σε ομόλογα, χαρτοφυλάκια κινητών αξιών κ.ά.
  • δαπάνες για υγειονομική και ιατρική περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές
  • πληρωμές για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
  • έξοδα για τηλεφωνία, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.ά.
  • ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, ατυχημάτων

Για τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με βάση τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες, ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά δύνανται να κοινοποιούνται και με απλή επιστολή. Στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου γίνεται υποχρεωτικά αναφορά στα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του, όταν αυτός γίνεται με στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις των φορολογούμενων. Κατά της πράξης προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

https://foroline.gr/archives/41835