Παράταση για την έκδοση αποφάσεων για εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές με αντικείμενο ζητήματα αλληλέγγυας ευθύνης

101

Με την απόφαση Α.1241/2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ 5 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης απόφασης από την ΔΕΔ για εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές με αντικείμενο ζητήματα αλληλέγγυας ευθύνης κατ’ άρθρο 50 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), για τις οποίες η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για έκδοση απόφασης, συμπληρώνεται από την 30η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/51237/paratash-gia-thn-ekdosh-apofasewn-gia-ekkremeis-endikofaneis-prosfyges-me-antikeimeno-zhthmata-allhleggyas-eyoynhs