Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες στον Προϋπολογισμό του 2021

59

Της Δήμητρας Καδδά

Τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες που υφίστανται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021 αναλύει η γνώμη που δημοσιοποίησε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Όπως αναφέρει, όσο αφορά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, “η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων είναι ακόμα άγνωστη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και, κυρίως, στη διανομή του εμβολίου”.

Αναφέρει πως ο αποτελεσματικός εμβολιασμός μιας κρίσιμης μάζας του πληθυσμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες, “το σημαντικότερο ρίσκο σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021” καθώς, όπως αναφέρθηκε και στη γνώμη για το προσχέδιο, “θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους”.

Επισημαίνει πως η Εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021 παρουσιάζει μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο. Αυτό οφείλεται αφενός στην επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων προς τα κάτω και αφετέρου στη λήψη πρόσθετων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επιδεινώνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρεται, η εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021 περιλαμβάνει σημαντικές αναθεωρήσεις επί τα χείρω σε σχέση με το προσχέδιο καθώς έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πρόβλεψη για την ύφεση του 2020 είναι στο 10,5% (έναντι 8,2% στο προσχέδιο) ενώ η πρόβλεψη για την ανάκαμψη του 2021 έχει περιοριστεί το 4,8% (έναντι 7,5% στο προσχέδιο). Με βάση αυτούς τους ρυθμούς μεταβολής, το ονομαστικό ΑΕΠ του 2020 διαμορφώνεται σε 162,8 δις ευρώ και του 2021 σε 171,9 δις ευρώ (έναντι 170,7 και 185,2 δις ευρώ, αντίστοιχα, στο προσχέδιο).

https://www.capital.gr/oikonomia/3497482/grafeio-proupologismou-boulis-makrooikonomikes-kai-dimosionomikes-abebaiotites-ston-proupologismo-tou-2021