Δεν ανεστάλη η έναρξη των αιτήσεων για τις δίκες των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

63
466820780

του Παναγιώτη Στάθη

Κανονικά από αύριο 1η Δεκεμβρίου ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των δικών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά , και με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφορά 37.000 δίκες που επρόκειτο να δικαστούν μετά τις 15 Ιουνίου 2021.

Οι πολίτες δηλαδή που τους οι δίκες τους ήδη είχαν προσδιοριστεί για μετά τον 6ο του 2021, θα πρέπει να σπεύσουν να ετοιμάσουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού για να μη χάσουν το δικαίωμα στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Στη νέα ΚΥΑ που ισχύει μέχρι την 7η Δεκεμβρίου για τη λειτουργία των δικαστηρίων , δεν ανεστάλη η προθεσμία υποβολής της αίτησης:

“β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010 (Α’ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)”, αναφέρει η ΚΥΑ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι πολίτες που ειχαν υποβάλλει την πρώτη αίτηση μέχρι τις 31/12/2014 θα έχουν (αν δεν αλλάξει κάτι ) προθεσμία από 1/12/2020 έως 15/01/2021 να υποβάλλουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού ώστε να μη χάσουν αμαχητί (χωρίς δικαστήριο) την υπόθεσή τους.

Άλλωστε ο νόμος (4745/2020) που ψηφίστηκε πρόσφατα αναφέρει :

“1. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού επέχει θέση κλήσης προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4B έως 4Z, η αίτηση λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα”.

https://www.capital.gr/epikairotita/3498961/den-anestali-i-enarxi-ton-aitiseon-gia-tis-dikes-ton-uperxreomenon-noikokurion