Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Μόνο στον Ε.Τ. ο απόλυτος οδηγός για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνετε, ποιες είναι οι προθεσμίες

172

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Με Ηπειρο και Επτάνησα ξεκινούν στις 11 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», ενώ χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος προϋπολογισμού σχεδόν 900 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη φουρνιά αιτήσεων αφορά την Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα ξεκινήσει στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν σταδιακά και οι υπόλοιπες, κλείνοντας στις 20 Ιανουαρίου 2021 με τη Θεσσαλία που πήρε παράταση λόγω της κακής επιδημιολογικής κατάστασης.

Για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρώτα από όλα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μηχανικό προκειμένου να γίνει αυτοψία και να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτό να συμμετάσχουν (δηλαδή να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες που δεν είναι σε ρύθμιση, να είναι κύρια κατοικία κ.τ.λ.).

Το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» παρέχει υψηλές επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 85% επί των δαπανών για συγκεκριμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σχεδόν στο σύνολο των ιδιοκτητών κατοικιών καθώς χαλαρώνουν κατά πολύ τα εισοδηματικά κριτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ακόμη και οικογένειες με εισόδημα 120.000 ευρώ. Στο παιχνίδι, επίσης, εισέρχονται και οι πολυκατοικίες, για τις οποίες μπορούν να γίνουν αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας). Η επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε πως για να απεμπλακούν οι ιδιοκτήτες και μηχανικοί από τη γραφειοκρατία, θα μπορούν το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) να το καταθέτουν αργότερα, δεδομένου ότι δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα.

Σημαντικό επίσης είναι να σημειωθεί ότι η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατοικίες;

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας. Δηλαδή: Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό, Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β, Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, Εξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Εξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης, Εξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.
 • Οσον αφορά τις πολυκατοικίες, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα και Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.

Ποια είναι τα ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη; 

 • 500 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α.
 • 270 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».
 • Αν είναι λοιπόν δικαιούχος, θα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή TAXISnet, καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των 7 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο 7 επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
 • Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ωφελούμενο (πλήρους κυρίου/επικαρπωτή), όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού. Ο δικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.
 • Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης-Αυτονόμησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων; 

 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία/ μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α) του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» πρέπει να υποβληθεί μία 1 αίτηση.
 • Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα κύκλο. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.

Σημειώνεται ότι μετά την ηλεκτρονική αποδοχή της απόφασης υπαγωγής, ο ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων, για την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, καθώς και για την υποχρέωσή του να συμπληρώσει τα στοιχεία των προμηθευτών/αναδόχων και μελετητή. Επίσης, οφείλει να μεριμνήσει για τη φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου πριν από τις παρεμβάσεις, στα πλαίσια υποχρέωσης υποβολής φωτογραφικής τεκμηρίωσης με την ολοκλήρωση του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα

 • Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
 • Αττικής: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2020.
 • Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
 • Δυτικής Ελλάδας: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
 • Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 21 Δεκεμβρίου 2020.
 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου 2021.
 • Δυτικής Μακεδονίας: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13 Ιανουαρίου 2021.
 • Κεντρικής Μακεδονίας: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13 Ιανουαρίου 2021.
 • Πολυκατοικίες: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 18 Ιανουαρίου 2021.
 • Θεσσαλίας: Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6241829 (20 γραμμές), το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά -εργάσιμες ημέρες- από τις 07.00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα (ποιοι είναι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κ.λπ.) αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.ά., στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι.

Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exοikonomo@prv.ypeka.gr.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΑτομικόεισόδημαΟικογενειακόεισόδημαΒασικό ποσοστό επιχ/σης*Covid-19 premiumΕνεργειακό premiumΜέγιστο ποσοστό επιχ/σηςΜέγιστο ποσοστό επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1≤ 10.000≤ 20.00065%10%10%85%95%
2> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%10%10%75%85%
3> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00050%10%10%70%80%
4> 30.000 – 50.000> 40.000 – 70.00045%10%10%65%75%
5> 50.000 – 90.000> 70.000 – 120.00035%10%10%55%65%

https://eleftherostypos.gr/oikonomia/666448-exoikonomo-aytonomo-mono-ston-e-t-o-apolytos-odigos-gia-tis-aitiseis-ti-prepei-na-kanete-poies-einai-oi-prothesmies/

ΠΗΓΗeleftherostypos.gr