Και εγένετο «Πραγματικός Μισθός»! Πως θα υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων (Παράδειγμα)

52

του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Μετά τις πολλαπλές εξαγγελίες για τον τρόπο που θα υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων και μετά τις συζητήσεις για το αν θα υπολογιστεί στα 534€ ή στον ονομαστικό μισθό τελικά καταλήξαμε (σύμφωνα με τη σημερινή οριστική εξαγγελία του κου Βρούτση) στην ενδιάμεση λύση που λέγεται «Πραγματικός Μισθός».

Τι σημαίνει στην πράξη όλο αυτό:

1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Θα πληρώσει το μέρος που του αναλογεί έως την 21η Δεκεμβρίου. Και όταν λέμε «μέρος που του αναλογεί» εννοούμε το δώρο που αναλογεί στην πραγματική εργασία.

2. ΚΡΑΤΟΣ: Θα πληρώσει το μέρος που του αναλογεί με βάση το τι έλαβε ο κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος έχει λάβει και επίδομα των 534€ αλλά και των 800€ τότε το Δώρο Χριστουγέννων που θα λάβει απ το κράτος θα είναι αναλογικό αυτών των ποσών.

Πάμε όμως να δούμε ένα παράδειγμα:

Έστω εργαζόμενος που λαμβάνει μηνιαίως είναι 1000€ καθαρές αποδοχές, ο οποίος ήταν σε αναστολή τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο. Τον Μάιο έλαβε 534€ και τον Νοέμβριο θα λάβει 800€.

Άρα το ποσό που θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων είναι το εξής:

ΔΧ Εργοδότη: 1000€ Χ 6/8 = 750€ (συν προσαύξηση 1,04166) = 781,25

ΔΧ Κράτους: 534€ + 800€ = 1334€ Χ 2/8 = 166,75€

Άρα συνολικά θα λάβει ως Δώρο: 781,25€ + 166,75€ = 948€

Αν εργαζόταν κανονικά θα λάμβανε το εξής: 1000 Χ 1,04166 = 1041,66€

Συνολικά θα έχει την εξής απώλεια 93,66€

Ωστόσο για την επιβεβαίωση των παραπάνω, επιβάλλεται να υπάρχει αντίστοιχη ΚΥΑ όπου να διευκρινίζει επακριβώς όλη τη διαδικασία.

Διότι και πάλι υπάρχουν απορίες όπως:

· Θα υπολογιστεί η προσαύξηση του 1,04166 στο κρατικό ποσό;

· Στον κρατικό υπολογισμό θα ληφθεί υπόψιν ο τύπος υπολογισμού που ισχύει από την 19040/81 δηλαδή με τα 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες ή θα εφαρμοστεί η απλή αναλογία;

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=219679