ΚΥΠΡΟΣ : Σημαντικές Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Τι αλλάζει στο βιασμό και ποιά νέα σεξουαλικά αδικήματα εισάγονται

94

Το Cylegalnews.com παρουσιάζει τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τα σεξουαλικά αδικήματα . Συγκεκριμένα, ο Νόμος 150(Ι) του 2020, δημοσιευμένος στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.11.2020, τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα και ειδικότερα :

  • Άρθρο 144 -Βιασμός:

«Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης του πέους στο σώμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου.».

Η προηγούμενη διατύπωση: 

« Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία με γυναίκα, χωρίς τη συναίνεση της παθούσας ή με τη συναίνεση της εφόσον η συναίνεση για αυτό δόθηκε υπό το κράτος βίας ή φόβου σωματικής βλάβης ή προκειμένου για παντρεμένη γυναίκα, με την πλαστοπροσωπία του συζύγου της, είναι ένοχος κακουργήματος το οποίο καλείται βιασμός».

  • Το άρθρο 145 του βασικού νόμου (Ποινή Βιασμού) διαγράφεται.

Είχε ως εξής: « Όποιος διενεργεί το ποινικό αδίκημα του βιασμού, υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου».

  • Μετά το άρθρο 146 προστίθενται τα ακόλουθα νέα άρθρα:

146Α -Σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης.

Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε κολπική, πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου προσώπου με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αντικείμενο, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Β -Απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης.

Όποιος αποπειράται σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Γ -Εξαναγκασμός σε διάπραξη βιασμού.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη βιασμού εναντίον τρίτου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Δ -Εξαναγκασμός σε σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης εναντίον τρίτου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Ε -Εξαναγκασμός σε διάπραξη συνουσίας ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη συνουσίας ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

http://www.cylegalnews.com/2020/11/blog-post_49.html