Νόμος 4745/2020. Ποια νέα μέτρα ψηφίστηκαν για εργαζόμενους και εργοδότες του τουριστικού κλάδου

304

Στο Ν. 4745/2020 συμπεριλήφθηκαν τα νέα μέτρα για εργαζόμενους και εργοδότες του τουριστικού κλάδου, όπως είναι οι μονομερείς δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους για τον Οκτώβριο και η επιδότηση επιδόματος άδειας και ασφαλιστικών εισφορών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Συγκεκριμένα στον ψηφισθέντα Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α’ 6-11-2020) “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.” περιέχονται οι παρακάτω διατάξεις:

Άρθρο 66 – Ν. 4745/2020
Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Δίδεται η δυνατότητα στους εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων με δικαίωμα επαναπρόσληψης, να υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής σύμβασης και τον για τον Οκτώβριο του 2020, προκειμένου να λάβουν  την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ.

Άρθρο 67 – Ν. 4745/2020
Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας που απασχολούν εργαζόμενους, οι συμβάσεις των οποίων είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, του 2020, επί του ονομαστικού μισθού.
Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Για το χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταβάλλεται από το κράτος στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, (δηλαδή 42,72 ευρώ) για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους.

Άρθρο 68 – Ν. 4745/2020
Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού

Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από πενήντα εργαζόμενους στις 6/11/2020, με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους.
Η οικονομική ενίσχυση αφορά στην κάλυψη κατά 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, για 12 μήνες, χωρίς όμως αυτή να υπερβαίνει το 15% του κόστους της εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου δεν επιτρέπεται:
α) η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι άκυρη,
β) η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων
γ) η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
δ) η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Άρθρο 69 – Ν. 4745/2020
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας και είχαν κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον κατά 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, καταβάλλονται από το κράτος για το διάστημα από 1/9/2020 έως 31/12/2020.

Ολόκληρος ο νόμος 4745/2020 ΕΔΩ

https://www.ergasiaka-gr.net/2020/11/nomos-4745-2020-poia-nea-metra-psifistikan-gia-ergazomenous-kai-ergodotes-tou-touristikou-kladou/

ΠΗΓΗergasiaka-gr.net