Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων: Αλλαγές από το 2021 (πίνακες+παραδείγματα)

77

Προθεσμία ενός μήνα για να βγουν στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών έχουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι με έναρξη ασφάλισης πριν το 1993.

«Κλειδί» για τους άνδρες είναι η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία, καθώς τα έτη αυτά καθορίζουν και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας 55, 56, 56,9 και 62 ετών, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και το Ταμείο από το οποίο προέρχονται.

Από την 1/1/2021 θα έρθουν αυτόματες αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά 6 μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο με προϋπόθεση την 25ετία ως το 2010.

Από 1ης/1/2022 τα όρια ηλικίας θα ανεβούν στα 62 και στα 67 για την πλήρη σύνταξη, ενώ κλείνουν οριστικά τα «παράθυρα» της 35ετίας, καθώς εκτός από την ηλικία των 62 ετών θα απαιτούνται 40 έτη για συνταξιοδότηση. Με λιγότερα χρόνια η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται στα 67 και η μειωμένη στα 62.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο και συμπληρώνει 37 έτη το 2020, έχοντας 25ετία πολύ πριν το 2010 και με ένσημα εκτός Δημοσίου, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας 60,3 ετών. Αν είχε τα 37 έτη το 2019, βγαίνει με όριο ηλικίας 59,5 ετών. Αν όμως πιάσει τα 37 έτη μετά την 1/1/2022 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών και αντί για 37 θα πρέπει να έχει 40 έτη! Δεν θα μπορεί δηλαδή να αποχωρήσει πριν τα 62!
 2. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 έτη το 2022, θα μείνει στην εργασία για άλλα 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσει 40 έτη ενώ για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να κλείσει και το 62ο έτος. Θα μπορεί βέβαια να αποχωρήσει και με την 35ετία, αλλά με όριο ηλικίας το 67ο έτος! Αν όμως έχει σήμερα τα 35 έτη, ή καταφέρει να τα πιάσει με εξαγορές πλασματικού χρόνου, και έχει κλείσει και την ηλικία των 58, θα πάρει σύνταξη στα 61. Αν τα 35 έτη (και την ηλικία ων 58) τα έχει το 2021 θα βγει στα 61,5.

Οι αλλαγές που έρχονται, όπως αναφέρει ο Ελ. Τύπος, είναι μεγάλες και επηρεάζουν όλα τα Ταμεία και κυρίως τους παλιούς ασφαλισμένους με έναρξη ασφάλισης πριν το 1993.

Με υποβολή αίτησης ως τις 31/12/2020 όσοι έχουν τις προϋποθέσεις «κλειδώνουν» την έξοδο χωρίς να επηρεαστούν από τις αλλαγές του 2021 και κυρίως του 2022.

Το θετικό στοιχείο μάλιστα είναι πως όσοι αποχωρούν λαμβάνουν πλέον και αυξημένη σύνταξη γιατί με το νόμο 4670 του 2020 έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι συντελεστές υπολογισμού σύνταξης μετά τα 30 έτη ασφάλισης και δίνουν καλύτερα ποσά σε σχέση με τις συντάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Τα «παράθυρα» για σύνταξη πριν τα 62 και τα ποσά για ασφαλισμένους Δημοσίου

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν ως θεμελιωτική διάταξη συνταξιοδότησης την 25ετία.

Από τις 19/8/2015 και μετά, που επήλθαν σταδιακές αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, η ηλικία που θα αποχωρήσει ο κάθε υπάλληλος καθορίζεται από τέσσερις παραμέτρους:

 1. Από τυχόν ασφάλιση πριν το Δημόσιο.
 2. Από την ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο.
 3. Από το έτος που συμπληρώνει το παλιό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
 4. Από το έτος που συμπληρώθηκε η 25ετία.
 5. Από το έτος που συμπληρώνει τα 35, 36 και 37 έτη ασφάλισης.
 6. Από το αν έχει ανήλικο τέκνο, χωρίς να εξετάζεται πότε το απέκτησε.

Στους πίνακες που παραθέτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» φαίνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος με ένσημα ΙΚΑ πριν το 1983 και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983 έχει την 25ετία (με ΙΚΑ και Δημόσιο) το 2007 και συμπλήρωσε 35ετία το 2017 και 37ετία το 2019. Μπορεί να βγει με διατάξεις 35ετίας και όριο ηλικίας 59,6 ετών εφόσον το 2017 είχε κλείσει και τα 58 (παλιά ηλικία συνταξιοδότησης). Αν έκλεισε τα 58 το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 60. Μπορεί όμως να επιλέξει να βγει με διατάξεις 37ετίας, που τα έχει συμπληρώσει το 2019. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 59,5 ετών που αντιστοιχεί στο έτος 2019 που έχει την 37ετία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εξαγοράσει δυο έτη στρατιωτικής θητείας και συμπληρώσει την 37ετία (35+2=37) το 2017, τότε θα βγει με όριο ηλικίας 58,5 ετών.
 2. Ασφαλισμένος που ξεκίνησε την ασφάλιση κατευθείαν από το Δημόσιο με πρόσληψη στο διάστημα μεταξύ 1983-1992 και έχει 25ετία ως το 2010, άρα συμπληρώνει 35ετία το 2020, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί… με 37ετία εξαγοράζοντας στρατιωτική θητεία (35+2=37). Το όριο ηλικίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι 60,3 χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση του 58ου έτους. Χωρίς εξαγορά θα βγει με 35ετία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κλείσει τα 58 το 2020, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 61ο έτος.
 3. Ασφαλισμένος που έχει 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας που θα καθοριστεί βάσει της παλιάς ηλικίας συνταξιοδότησης των 52 ετών. Αν τα 52 τα έκλεισε το 2017 θα πάρει σύνταξη στα 58,5. Αν κλείνει τα 52 το 2020 πάει για σύνταξη στα 63,7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον συμφέρει να βγει στα 62 με 40 έτη, ή να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 56 με ποινή 115 ευρώ από το τελικό ποσό.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010

Με 35ετίαΗλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015Ανεξαρτήτως ηλικίαςΧωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/20155858,5
το 20165859
το 20175859,5
το 20185860
το 20195860,5
το 20205861
το 20215861,5
το 20225862 και 40 έτη

Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Με 37 έτηΗλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015Ανεξαρτήτως ηλικίαςχωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/20155555,11
το 20165556,9
το 20175557,8
το 20185558,6
το 20195559,5
το 20205560,3
το 20215561,2
το 20225562 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Με 36 έτηΗλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/20155858
ως 31/12/20155858,5
το 20165859
το 20175859,5
το 20185860
το 20195860,5
το 20205861
το 20215861,5
το 20225862 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Με 37 έτηΗλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/20155959
ως 31/12/20155959,5
το 20165959,9
το 20175960,2
το 20185960,6
το 20195960,11
το 20205961.3
το 20215961,8
το 20225962 και 40 έτη

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/201552
έως 31/12/201555
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/201555
έως 31/12/201556,6
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίαςΗλικία συνταξιοδότησης
Με 25ετία το 2010 (άνδρες)60
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες)55
Με 25ετία το 2011 (άνδρες -γυναίκες)56
Με 25ετία το 2012 (άνδρες -γυναίκες)58

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ 33,5 ΩΣ 40,11 ΕΤΗ

Ετη και μήνες ασφάλισηςΜισθός 1.000€Μισθός 1.300€Μισθός 1.500€Μισθός 2.500€
Τι σύνταξη παίρνουν (1)Τι θα έπαιρναν (2)ΑύξησηΤι σύνταξη παίρνουνΤι θα έπαιρνανΑύξησηΤι σύνταξη παίρνουνΤι θα έπαιρνανΑύξησηΤι σύνταξη παίρνουνΤι θα έπαιρνανΑύξηση
33,57186972181879127884853311.2181.16651
347327062683780334906867391.2541.19065
37,181075852937870681.023944781.4481.318131
37,882576857957883741.045960851.4861.344142
3883377459968891771.058969891.5071.359148
40884812721034940941.1341.0261081.6341.454180
40,5886820661037951861.1371.039991.6391.475165
40,11889830581040964761.1411.054881.6461.500146

(1). Σύνταξη που παίρνουν με τον καινούργιο νόμο 4670/2020

(2). Σύνταξη που θα έπαιρναν με τον προηγούμενο νόμο 4387/2016.

* Ποσά σύνταξης μικτά.

https://www.aftodioikisi.gr/asfalistika/syntaxeis-dimosion-ypallilon-allages-apo-to-2021-pinakes-paradeigmata/