Το τελικό κείμενο του σ/ν του Υπ.Εργασίας, όπως ψηφίσθηκε με τις τροπολογίες

79

Αναρτήθηκε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”.

Δείτε το εδώ.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=219771&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=CMS&utm_campaign=26/11/2020