398

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ “5G” – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ

Πολίτες από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας καταθέσαμε στις 23 Οκτωβρίου 2020 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά των διοικητικών πράξεων με τις οποίες δημοπρατούνται συχνότητες για το δίκτυο 5G και χορηγούνται δικαιώματα χρήσης αυτών των συχνοτήτων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Οι λόγοι για τους οποίους προσφύγαμε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχουν να κάνουν με την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, που απειλούνται από την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου 5G σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία τους (πάνω από 500 μελέτες) συνδέει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία γενικότερα, αλλά και την ακτινοβολία του δικτύου 5G, με βλάβες στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Επίσης, εκθέσεις δημόσιων επιστημονικών οργανισμών, διεθνών και εθνικών, όπως επίσης και κοινοβουλειτικών οργάνων, διεθνών και εθνικών στέκονται κριτικά ή αρνητικά απέναντι στη νέα τεχνολογία 5G.

Στηριζόμενοι, λοιπόν, στα παραπάνω επιστημονικά ευρήματα προβάλλουμε συγκεκριμένους νομικούς λόγους, ωστε να ακυρωθούν οι ως άνω διοικητικές πράξεις.

Συγκεκριμένα:

1) Παραβιάζεται η οδηγία 2001/42 για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, διότι δεν προηγήθηκε τέτοια περιβαλλοντική εκτίμηση, πριν από την έγκριση των διοικητικών πράξεων, όπως το απαιτεί η εν λόγω οδηγία.

2) Έχουμε παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της προφύλαξης, διότι δεν έγινε η κατάλληλη μελέτη, από την οποία να προκύπτει ο βαθμός επικινδυνότητας από την έκθεση στην ακτινοβολία των συχνοτήτων 5G, ώστε να ληφθούν τα επιβαλλόμενα μέτρα.

3) Παραβιάστηκε το άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης Aarhus, διότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση ούτε τέθηκαν στη διάθεση των πολιτών και του κοινοβουλίου τα αναγκαία στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη λειτουργία του δικτύου 5G.

4) Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 (δικαίωμα στη ζωή) και του άρθρου 8 (δικαίωμα στο περιβάλλον) της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διότι η αρμόδια κρατική αρχή δεν θέσπισε το κατάλληλο πλαίσιο ούτε παρέσχε την κατάλληλη πληροφόρηση στους πολίτες για τις ως άνω αναφερόμενες ενδεχόμενες επιπτώσεις.

5) Παραβιάστηκαν τα άρθρα 6 και 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διότι η αρμόδια αρχή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου ή της απειλής της ζωής ή/και της υγείας των παιδιών, όπως επιβάλλονταν σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά πορίσματα.

6) Παραβιάστηκε το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, διότι η αρμόδια αρχή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή από ευλόγως προβλέψιμους κινδύνους, σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά πορίσματα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο δικαστικός μας αγώνας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δικαστικών αγώνων, που διαξάγονται από πολίτες σε πολλά κράτη της Ευρώπης (π.χ. Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία κλπ) και των ΗΠΑ και με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει δίκτυο.

Επισήμανση:

Σε ημερομηνία κοντά στις 10 Δεκεμβρίου (αντί 21) θα πραγματοποιηθεί από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) εκτός απρόοπτου, η δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz για την ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς.

Η Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ανακοίνωσε τον οριστικό κατάλογο προ-επιλεγέντων να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, δηλαδή τους τρεις παρόχους, Cosmote, Vodafone και Wind και πλέον το μόνο που μπορεί να καθυστερήσει τη δημοπρασία είναι οι δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνει το lockdown.

Εφόσον πουληθούν όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές το συνολικό τίμημα που θα καταβάλουν οι τρεις πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind στο δημόσιο για τις άδειες 5G θα διαμορφωθεί σε 367,319 εκατ. ευρώ (με βάση τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας).

Για να φθάσουμε στη δημοπρασία εντός των προθεσμιών, μέσα 298 εργάσιμες μέρες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές του προηγούμενου lockdown) χρειάσθηκε να ψηφιστούν ρυθμίσεις σε 5 νόμους, 4 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 6 Υπουργικές Αποφάσεις, 12 απλές αποφάσεις, 5 εισηγήσεις, να καταρτιστούν 4 συμβάσεις και 2 σχέδια συμβάσεων, να πραγματοποιηθούν 3 δημόσιες διαβουλεύσεις, 1 διακήρυξη διαγωνισμού και 28 επιστολές.

Επίσης το Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάστηκε με το Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ΓΕΕΘΑ, το γραφείο του πρωθυπουργού, την ΕΕΤΤ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΚτΠ ΑΕ και το ΕΚΠΑ.

Παρά ταύτα η πολιτεία δείχνει εν μέσω κρίσης για τον κοραναϊό, όπου με το πρόσχημα της υγείας, έχει πλήρως υποβαθμισθεί ο άνθρωπος και τα δικαιώματά του, κυρίως στο ζήτημα της αξιόπιστης πληροφόρησης, να τηρεί τελείως αντίθετα μέτρα και σταθμά για το 5G. Καμμία ενημέρωση για την επικινδυνότητά του για την ανθρώπινη υγεία και μια περίεργη επίσπευση των διαδικασιών, σαν να μην υπάρχει αύριο … Δεν μιλάμε πλέον για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία ….!!! Ψιλά γράμματα, μπροστά στα κέρδη και τον έλεγχο!