ΔΝΤ: Tα 5 “αγκάθια” στην απασχόληση λόγω κορονο-κρίσης

252

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Το χαμηλό ποσοστό της τηλεργασίας  στη χώρα μας,  η χαμηλή ειδίκευση και η χαμηλή αμοιβή  των νέων  εργαζομένων, αλλά και  το μικρό μέγεθος της εργασίας,    αποτελούν, πέραν – από το υψηλό ποσοστό της απασχόλησης στον τουρισμό-  βασικούς λόγους  των κινδύνων που διατρέχει η αγορά εργασίας λόγω της τρέχουσας κρίσης. Αυτό καταδεικνύει η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για τη 2η  προγραμματική αξιολόγηση.

Πιο αναλυτικά η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα επισημαίνει πως “ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός παράγοντας -κλειδί και μία σημαντική πηγή απασχόλησης”.

Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει, στην Ελλάδα ο τουρισμός κατέχει το υψηλότερο μερίδιο επί του ΑΕΠ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ η απασχόληση στον ελληνικό  τουρισμό είναι -σαν ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης- στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση, επίσης, με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το αδύναμο σημείο της οικονομίας και της απασχόλησης της Ελλάδας, όπως ξεδιπλώνεται η τρέχουσα διπλή -υγειονομική και οικονομική κρίση.

Στην ίδια έκθεση τονίζεται πως  “οι μικρές επιχειρήσεις, οι ελαστικά και νέοι μισθωτοί, αλλά και οι αυταπασχολούμενοι θα χτυπηθούν πιο πολύ από την πτώση των ταξιδιών διεθνώς”.

Επίσης, πως “οι χαμηλά αμειβόμενοι και χαμηλά ειδικευμένοι εργάτες είναι επίσης ευαίσθητοι στον κορονοϊό, καθώς είναι λιγότερο ικανοί για τηλεργασία”.

Με άλλα λόγια, ως ευάλωτα σημεία, επισημαίνονται και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων της χώρας, η ελαστική απασχόληση των νέων, η  χαμηλή ειδίκευσή τους, αλλά και η χαμηλή δυνατότητα τους να απασχοληθούν σε “καθεστώς” τηλεργασίας.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει το ΔΝΤ στην ίδια έκθεση, η Ελλάδα, βρίσκεται κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο  ως προς το ποσοστό της τηλεργασίας σε κάθε τομέα της οικονομίας, με εξαίρεση την εκπαίδευση, όπου βρίσκεται ακριβώς πάνω στο μέσο όρο.  

Εξάλλου, επισημαίνεται πως “οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι μεταφορές, οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα των πωλήσεων βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, κάτι που δείχνει τη σημασία της επανακατάρτισης”.

Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο οι εργαζόμενοι που σχετίζονται άμεσα ή  έμμεσα με τον τουρισμό (ο οποίος πλήττεται βάναυσα από την κορονο-κρίση) αλλά και σε άλλους τομείς -όπως οι υπηρεσίες, οι μεταφορές και οι πωλήσεις-  βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία -κατά το ΔΝΤ- κάνει αναγκαία την επανακτάρτισή τους.

https://www.capital.gr/oikonomia/3499893/dnt-ta-5-agkathia-stin-apasxolisi-logo-korono-krisis

ΠΗΓΗcapital.gr