Ηλεκτρονικά η βεβαίωση της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

88

Σε μια νέα υπηρεσία, μέσω της οποίας οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν ηλεκτρονικά να λάβουν την πιστοποίηση / βεβαίωση της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετηθείσα νομοθεσία (άρθρο 156, ν. 4764/2020), προχώρησε η γενική γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, το υπουργείο έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης των πολιτών τρίτων χωρών. Στόχος είναι η χορήγηση ή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, να γίνεται ψηφιακά.

Το υπουργείο, επιπλέον, προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των αδειών πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως και τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους.

Η γενική γραμματεία έχει ενσωματώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την 30η Δεκεμβρίου 2020 (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi) τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφου, το οποίο θα πιστοποιεί την παράταση των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135).

Σημειώνεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου είναι η εγγραφή του πολίτη τρίτης χώρας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου, ενώ το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνοδεύει τον τίτλο διαμονής, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε και να επιδεικνύεται από τον κάτοχό του, κατά την επικοινωνία του με λοιπές υπηρεσίες, όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Οδηγίες για την εγγραφή των πολιτών τρίτων χωρών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/

https://www.capital.gr/epikairotita/3505929/ilektronika-i-bebaiosi-tis-paratasis-isxuos-ton-adeion-diamonis-gia-polites-triton-xoron