Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ποιοι πρέπει να “απογραφούν”

263

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «Δημοσιεύθηκε η αρ. 146847/ΕΞ 2020 (Β΄ 5694) υπουργική απόφαση, με την οποία επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής της αρ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε με το ν.4734/2020 σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Επίσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διευκρινίσεις ως προς τους υπόχρεους καταχώρισης (ttps://www.minfin.gr/web/guest/faq).
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

http://www.enikonomia.gr/economy/242443,kentriko-mitroo-pragmatikon-dikaiouchon-poioi-prepei-na-apografou.html

ΠΗΓΗenikonomia.gr