Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ.

182

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Υγείας “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
      
  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, νομιμοποιείται, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 31.12.2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
 2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Σημαντικός αριθμός αιτούντων σύνταξης είτε δεν πληρούσε εξ αρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισής του στον πρώην ΟΓΑ, είτε έπαυσε κάποια στιγμή να τις πληροί και δεν προέβη σας απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της με αποτέλεσμα ο πρώην ΟΓΑ να προβαίνει, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή ‘ των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω ασφαλισμένοι να μην δικαιούνται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

 1. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά μέρος των ασφαλισμένων στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, δεδομένου ότι νομιμοποιείται, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 31.12.2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισής τους, στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού.
    

 1. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
  i) βραχυπρόθεσμοι:
  Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα συμβάλλει στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης των    εγγεγραμμένων    στα    Μητρώα
  Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.
      
  ii) μακροπρόθεσμοι:  
  Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα συμβάλλει καθοριστικά στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης του πρώην ΟΓΑ επιλύοντας μια χρόνια παθογένειατου ασφαλιστικού συστήματος της χώρας καθώς θα επιταχυνθεί η διαδικασία διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων και έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
 2. Στόχος της ρύθμισης
      
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΟΓΑ, κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης εγγεγραμμένων στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και του αναδρομικού ελέγχου του χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72), διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός από αυτούς είτε δεν πληρούσαν εξ αρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισής τους στον Οργανισμό, είτε έπαυσαν κάποια στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της. Η διαπίστωση αυτή γίνεται, κατά συνέπεια, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός προβαίνει, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας αριθμός ασφαλισμένων να μην δικαιούνται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Με την προβλεπόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ανωτέρω πρόβλημα και νομιμοποιείται, ο μέχρι 31.12.2016, διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, εφόσον, μέχρι την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, εξοφλήσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως, νομιμοποιείται ο χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση που έχει γίνει μέχρι την ισχύ του νόμου ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής του ασφαλισμένου, μέχρι την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση δε που ο τελευταίος εκπέσει της ρύθμισης, πριν καταβάλει όλες τις δόσεις του, νομιμοποιείται μόνο ο εξοφλημένος, βάσει των καταβληθεισών δόσεων, χρόνος ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η μη υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων, κατά τον ίδιο χρόνο, στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ασφάλισής τους, να μην δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή, όπως επίσης να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά τον χρόνο της ασφάλισής τους, θα πρέπει να διέμεναν νόμιμα στη χώρα. Ανάλογη ρύθμιση είχε γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), με τις οποίες νομιμοποιήθηκε, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 30.9.2002 χρόνος ασφάλισης.

Διάταξη τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Άρθρο μόνο

Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας

Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ

 1. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα, το οποίο και εκκρεμεί, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2016.
 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται εφόσον: α) κατά τον ίδιο χρόνο, δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81) και β) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που κατά τον χρόνο της ασφάλισής τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 3050/2002 (Α’ 214).
 4. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του αρμόδιου οργάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72) κρίνονται σύμφωνα με την παρ. 3.

Αθήνα 18η Δεκεμβρίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

https://www.taxheaven.gr/news/52117/nomimopoihsh-dianyoentos-xronoy-asfalishs-stoys-kladoys-prosoeths-kai-kyrias-asfalishs-toy-prwhn-oga

ΠΗΓΗtaxheaven.gr