Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22-1-2021 (ΦΕΚ Β΄186/23-1-2021)

61

Δείτε την ανακοίνωση εδώ