Επιταγές: Μειώθηκαν οι ακάλυπτες – Ποιοι δικαιονται παράταση 75 ημερών

49

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές το 2020 λόγω των παρατάσεων προθεσμίας πληρωμής κατά 75 ημέρες στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό

Μικρή μείωση σημείωσαν το 2020 έναντι του 2019 οι ακάλυπτες επιταγές. Η μείωση αυτή σχετίζεται με τις διευκολύνσεις που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει επιταγές και πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4753/2020 οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού και ανήκουν σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔοι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προσωρινής αναστολής της εμφάνισης, πληρωμής και σφράγισης των αξιογράφων τους και έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία πληρωμής ορισμένων επιταγών τους για 75 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Πρόκειται για:

  1. επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους πληττόμενους ΚΑΔ ,
  2. επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους πληττόμενους ΚΑΔ και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και
  3. νέες επιχειρήσειςπου έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Mε τη διάταξη θα παρέχεται διευκόλυνση και στους κομιστές:

  • εάν έχουν στην κατοχή τουςαξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση μέχρι 31/5/2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο από 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,
  • εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

Τα στοιχεία του 2020

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στα 129 εκατ. ευρώ, από 142,8 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 και 151,51 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Οι ακάλυπτες επιταγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 96,4 εκατ. ευρώ από 108,9 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 και 113 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν μέσα στο 2020 ανήλθαν σε 7.326 τεμάχια, από 8.286 τεμάχια το 2019, 8.893 τεμάχια το 2018 και 9.140 τεμάχια το 2017.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 στα 26,5 εκατ. ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές είχαν διαμορφωθεί στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 στα 33,9 εκατ. ευρώ, από 38,1 εκατ. ευρώ στο δωδεκάμηνο του 2018 και από 30,3 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο δωδεκάμηνο 2020 ανήλθαν σε 18.402 τεμάχια, από 17.295 τεμάχια το 2019, 20.769 τεμάχια το 2018 και 25.636 τεμάχια το 2017.

https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/4481_epitages-meiothikan-oi-akalyptes-poioi-dikaiontai-paratasi-75-imeron