«Καπέλο» τόκων 6% φέρνει η καταβολή αναδρομικών για περικοπές λόγω μνημονίων – Τι προβλέπει απόφαση Πρωτοδικείου

156

Νέα δημοσιονομική επιβάρυνση φέρνει η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε πλημμελή τη συμμόρφωση του κράτους και επέβαλε τόκους 6% στα αναδρομικά που εισέπραξαν.

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Άρειου Πάγου για τις προσφυγές που συζητήθηκαν σε σχέση με τις περικοπές σε μισθούς, δώρα, επιδόματα και ενδέχεται να προκαλέσουν τεράστιο δημοσιονομικό βάρος, άλλος ένας πονοκέφαλος έρχεται για την κυβέρνηση μετά από απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

Σύμφωνα με αυτήν, όπως αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει έντοκα (6% ετησίως) τα αναδρομικά όταν συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις. Όπως αναφέρει πρόκειται για απόφαση – σταθμό, βάσει της οποίας δικαιώθηκαν 41 πυροσβέστες, στους οποίους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2018 (ν. 4575/2018) επέστρεψε αναδρομικά σε εκτέλεση απόφασης του ΣτΕ, αλλά άτοκα.

Ωστόσο, η απόφαση ορίζει πως πρέπει να καταβληθούν εντόκως. «Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες και ήδη καταβληθείσες σε αυτούς αποδοχές χρονικού διαστήματος από 23-4-2015 έως 31-12-2016, υπολογιζόμενων αυτών (των τόκων) από την επομένη της επίδοσης της αγωγής στο εναγόμενο, δηλαδή από 25-4-2017, έως την εξόφληση, δηλαδή έως 13-12-2018, με επιτόκιο 6% ετησίως» επισημαίνεται.

Όπως προκύπτει από την υπόθεση «επιβλήθηκαν, αναδρομικά 1-8-2012, μειώσεις στους μισθούς και στα επιδόματα των υπαλλήλων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας». Προστίθεται επίσης πως «η μερική μόνον συμμόρφωση «ομολογείται», κατά τα ήδη εκτεθέντα, και από τον ίδιο τον νομοθέτη στην αιτιολογική έκθεση, ο οποίος επιχειρεί να την δικαιολογήσει, με την παράθεση αποκλειστικώς δημοσιονομικού χαρακτήρα λόγων, οι οποίοι καθιστούν προς το παρόν ανέφικτη την πλήρη συμμόρφωση. Οι λόγοι όμως αυτοί δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικές τις επίμαχες αναδρομικές ρυθμίσεις».

Η απόφαση αναφέρει πως «για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, απαιτείται παράνομη πράξη ή παράλειψη οργάνων του κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σε αυτά δημόσιας εξουσίας, επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας, καθώς και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζημίας».

Το Πρωτοδικείο, ωστόσο, υπογραμμίζει πως «σε περίπτωση που η αρχικώς εκδοθείσα παράνομη διοικητική πράξη έχει εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της νεότερης νόμιμης πράξης, εξακολουθεί να υφίσταται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παρανομίας και της ζημίας και, συνεπώς, εξακολουθεί να συντρέχει η προαναφερθείσα προϋπόθεση».

Οι αναδρομικοί μισθοί τελικώς επιστράφηκαν, αλλά ατόκως. Το Πρωτοδικείο όμως έκανε δεκτή την προσφυγή και για την καταβολή τόκων, κάνοντας λόγο για πλημμελή συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις και αναγνωρίζοντας τις «παρεπόμενες απαιτήσεις των εναγόντων για καταβολή τόκων επιδικίας που απορρέουν από τις κύριες αξιώσεις αυτών οι οποίες γεννήθηκαν από 23-4-2015 έως 31-12-2016 και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από αυτούς τους νόμιμους τόκους που αναλογούν στις οφειλόμενες και ήδη καταβληθείσες αναδρομικά αποδοχές τους του ίδιου χρονικού διαστήματος».

Ολόκληρη η απόφαση

https://enypekk.gr/wp-content/uploads/2021/01/A217-2021.doc.doc

ΠΗΓΗdikastiko.gr