Καταβολή στους εργαζόμενους του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

47

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας με την οποία τροποποιείται η  23103/478/2020 απόφαση σχετικά με το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο κεφάλαιο Α, μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Καταβολή στους εργαζόμενους αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

1. Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης η οποία καταβάλλεται στους εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.

2. Η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας της παρ. 1 του παρόντος προς τους δικαιούχους – εργαζόμενους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πληρωμή στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα κατόπιν διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το χρονικό διάστημα υπαγωγής εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η αναλογία του επιδόματος αδείας πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄της παρούσης απόφασης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ.23103/478/2020 (Β΄2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/52350/katabolh-stoys-ergazomenoys-toy-programmatos-syn-ergasia-analogias-epidomatos-adeias-epi-ths-oikonomikhs-enisxyshs-braxyxronias-ergasias