Συντάξεις χηρείας: Οσα πρέπει να γνωρίζετε

46

Πέντε ερωτο-απαντήσεις για όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις συντάξεις χηρείας

Οι μεταβιβάσεις συντάξεων χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχουέχουν ενταχθεί μαζί με τις αγροτικές συντάξεις στην ψηφιακή απονομή συντάξεων-ΑΤΛΑΣ από τις 17/4/2020, ώστε να βγαίνουν άμεσα. 

Τη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται:

 • Ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
 • Τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου.
 • Ο διαζευγμένος σύζυγος.

Μάλιστα, με τις αλλαγές που επήλθαν τον Μάιο του 2019, από 17/5/2019 ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία του, μετά την πρώτη τριετία από την αρχική χορήγησή της. Ακόμη προβλέπεται πλέον η 3ετία ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης, για την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης σε επιζώντα σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Πέντε ερωτοαπαντήσεις για τις συντάξεις χηρείας από τον ΕΦΚΑ:

 1. Εάν η, ο χήρα/ος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από δικό της/του δικαίωμα σε τι ποσοστό θα περικοπεί το καταβαλλόμενο ποσό της συντάξεως λόγω θανάτου του ασφ/νου ή συνταξιούχου συζύγου της/του;
  Η εργασία/αυτοαπασχόληση ή η συνταξιοδότηση από οποιαδήποτε πηγή συνεπάγεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένος, μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιοδότησης από το εξωτερικό. Όταν όμως πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που από το άλλο κράτος χορηγείται σύνταξη από άλλη αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) . Όμως, στην περίπτωση που υφίσταται σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται η σύνταξη, χωρίς περικοπή, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, εφόσον διατηρεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 2. Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016, χωρίς τέκνα και εργάζομαι. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;
  Εάν εργάζεται ο σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, η σύνταξη μειώνεται κατά 50% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα.
 3. Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016 μαζί με τα δύο τέκνα μου και εργάζομαι. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;
  Εάν εργάζεται ο σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, η σύνταξη μειώνεται κατά 50% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα. Το ποσό που δεν του καταβάλλεται επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα που δικαιούνται τη σύνταξη.
 4. Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016 μαζί με τα δύο τέκνα μου και εργάζομαι. Κατά την ημερομηνία θανάτου είχα ποσοστό αναπηρίας 67%. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;
  Όταν ο/η επιζών/-ώσα σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου του/της συζύγου του/της είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου δεν περιορίζεται κατά 50% λόγω εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία με το ποσοστό αυτό.
 5. Δικαιούμαι σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα μου, ο οποίος απεβίωσε το 2017. Επιτρέπεται να εργάζομαι χωρίς να μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;
  Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα λόγω θανάτου του γονέα τους από 13/5/2016 δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.

https://www.imerisia.gr/syntaxeis/4753_syntaxeis-hireias-osa-prepei-na-gnorizete