Τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ

38

Η μεγάλη Βρετανία επικαιροποίησε 2 οδηγούς με πληροφορίες για εμπόρους σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ.
Δείτε αναλυτικά τους οδηγούς

Συνημμένα
239.03515625 kb -How_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_from_January_2021.pdf

281.1123046875 kb -How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf