ΥΠΟΙΚ: Πώς θα αξιολογούνται οι καταγγελίες στη Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

50

Καθορίστηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών καθώς και προτεραιοποίησης των έκτακτων ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Θ. Σκυλακάκης / Πηγή: Intime
Θ. Σκυλακάκης / Πηγή: Intime

Αποστολή της ΓΔΔΕείναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων της γενικής κυβέρνησης, που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε απευθείας είτε μέσω των εποπτευόντων υπουργείων.

Οι εισερχόμενες καταγγελίες και τα αιτήματα μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του αρμόδιου τμήματος και εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων εισάγονται στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), προκειμένου αυτή να αποφασίσει βάσει κριτηρίων για:

 • Την διενέργεια ή μη των ελέγχων, και
 • Την αρχειοθέτηση ή μη των καταγγελιών ή των λοιπών αιτημάτων.

Για τα αιτήματα/καταγγελίες, τίθεται σειρά προτεραιότητας, με γνώμονα αφενός τη διεκπεραίωση των υποθέσεων με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου την αποφυγή παραγραφής τυχόν αδικημάτων ή διοικητικών κυρώσεων λόγω παλαιότητας.

Για το σκοπό αυτό, τα αιτήματα/καταγγελίες ταξινομούνται σε φθίνουσα διάταξη βάσει αλγόριθμου στον οποίο μετέχουν, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Κριτήριο προέλευσης καταγγελίας/αιτήματος ελέγχου.

Παρέχεται προτεραιότητα σε αιτήματα για έλεγχο τα οποία υποβάλλονται από τον υπουργό ή αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών ή το διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Οι συντελεστές βαρύτητας της προέλευσης καταγγελίας/ελέγχου είναι:

 • για αιτήματα ελέγχων του υπουργού ή αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Ε.Α.Δ., 10,
 • για αιτήματα λοιπών διοικητικών αρχών, 3 και
 • για καταγγελίες/αιτήματα φυσικών προσώπων, 1.

2. Η σαφήνεια της καταγγελίας/αιτήματος.

Οι συντελεστές σαφήνειας είναι:

 • για πλήρως ασαφείς έως ακατάληπτες καταγγελίες/αιτήματα, 0,
 • για καταγγελίες/αιτήματα που αναφέρεται ο χρόνος (συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος), ο τόπος τέλεσης του καταγγελλόμενου γεγονότος ή/και συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, 1 και
 • για καταγγελίες που αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, γεγονότα ή/και υπάρχει σαφής παραπομπή σε έγγραφα ή επισύναψη τέτοιων τα οποία στοιχειοθετούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην καταγγελία, 3.

3. Η αρμοδιότητα/συμβατότητα της καταγγελίας.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε και το αίτημα δεν προέρχεται από τον υπουργό ή αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών ή το διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας Ε.Α.Δ., 0 και διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.
 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου ή το αίτημα ελέγχου προέρχεται από τον υπουργό Οικονομικών ή το διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας Ε.Α.Δ., 1.
 • Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου, αλλά σε αντικείμενο ελέγχου αρμοδιότητας άλλης υπηρεσίας, 0 και διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία.

4. Ο χρόνος εισαγωγής της υπόθεσης στην Γ.Δ.Δ.Ε., με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου.

Οι συντελεστές βαρύτητας της παλαιότητας είναι:

 • για τα εισαχθέντα στην υπηρεσία αιτήματα/καταγγελίες κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, 1,
 • για τα εισαχθέντα πέραν του ενός έτους και μέχρι πέντε ημερολογιακά έτη, 4,
 • για τα εισαχθέντα πέραν των πέντε ετών και μέχρι δέκα ημερολογιακά έτη, 2,
 • για τα εισαχθέντα πέραν των δέκα ετών και μέχρι είκοσι ημερολογιακά έτη, 1 και
 • για τα εισαχθέντα άνω των είκοσι ημερολογιακών ετών, 0.

5. Η τυχόν διενέργεια ή μη προηγούμενου ελέγχου (εξαιρουμένων ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής εντολής), σε διαχειριστική χρήση της τελευταίας πενταετίας από την Γ.Δ.Δ.Ε.Ο συντελεστής βαρύτητας σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί προηγούμενος έλεγχος την τελευταία πενταετία είναι 3. Σε διαφορετική περίπτωση είναι 1.

6. Το ύψος των ετήσιων δαπανών του φορέα, για τον οποίο η καταγγελία/αίτημα ελέγχου, κατά το έτος 2019.

Οι συντελεστές βαρύτητας για το ύψος της ετήσιας δαπάνης είναι:

 • για ετήσια δαπάνη μέχρι 500.000 ευρώ, 1,
 • για ετήσια δαπάνη από 500.001 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ, 2,
 • για ετήσια δαπάνη από 1.000.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 ευρώ, 3,
 • για ετήσια δαπάνη από 3.000.001 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, 4,
 • για ετήσια δαπάνη από 10.000.001 ευρώ μέχρι 20.000.000 ευρώ, 5,
 • για ετήσια δαπάνη από 20.000.001 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ, 6 και
 • για ετήσια δαπάνη από 50.000.001 ευρώ και άνω, 7.

https://www.imerisia.gr/oikonomia/4086_ypoik-pos-tha-axiologoyntai-oi-kataggelies-sti-g-d/nsi-dimosionomikon-eleghon