Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

57

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενειών πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου,σύμφωνα με την συμφωνία αποχώρησης του Η.Β. απο την Ευρωπαική Ενωση.

Συνημμένα

2021-01-11_parohi_odigion.pdf

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-0