Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

84

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α256). –Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Συνημμένα

paratasi_ishyos_adeion_diamonis.pdf