Επιχειρηματικά δάνεια: Επιδότηση τόκων με “σφραγίδα” Βρυξελλών – Οι δικαιούχοι

237
επιχειρησεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να βγει στον «αέρα» το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζεται πως θα βάλει τα επόμενα 24ωρα τη «σφραγίδα» της στους όρους του προγράμματος και αμέσως μετά θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
«Πράσινο» φως ανάβει για την κάλυψη από το κράτος του 100% των τόκων των δανείων που έχουν πάρει επιχειρηματίες: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων θα είναι στα πρότυπα του μοντέλου που είχε υιοθετηθεί από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο. Η επιδότηση θα αφορά σε ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια και θα «καλύπτει» τόκους τριών μηνών.

Πώς θα γίνει η επιδότηση τόκων
Μετά την έγκριση των Βρυξελλών, άμεσα θα βγει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των τόκων που πληρώνουν οι επιχειρηματίες στα δάνειά τους: Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά θα καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από τον Φεβρουάριο έως και το τέλος Απριλίου, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.
Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου πιστωτικού ορίου. Για τη συμμετοχή στη δράση που θα ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης τα δάνεια θα πρέπει να είναι ενήμερα.

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης τόκων
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
– Δραστηριοποίηση στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
– Δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις.
– Κατοχή δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού

Εξαιρούνται:
– προβληματικές επιχειρήσεις
– επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».
Υποβάλλεται μία αίτηση για όσα δάνεια τηρεί η επιχείρηση σε μία τράπεζα, αλλά διαφορετικές (περισσότερες) αιτήσεις εάν διατηρεί συμβατική/δανειακή σχέση με περισσότερες τράπεζες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και, εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.

«Ανοιχτό» και για επιδότηση δόσης
Με αυτή την απόφαση υπολογίζεται να επωφεληθούν και να… σταθούν στα πόδια τους εκείνες οι δανειακές συμβάσεις επιχειρήσεων που εξέρχονται από τα «μορατόρια», δηλαδή τις αναστολές δόσεων δανείων στις οποίες είχαν υπαχθεί τους προηγούμενους 9 μήνες: Μέσα από αυτό το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων ίσως καταφέρουν να παραμείνουν «πράσινες» έως τον ερχόμενο Μάιο οπότε και η Κυβέρνηση αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων πια επιχειρηματικών δανείων, δηλαδή το λεγόμενο «Γέφυρα 2».
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως το υφιστάμενο σχήμα, το οποίο ετοιμάζεται να βγει στον αέρα δεν αποκλείεται εκτός από τόκους να καλύπτει και μέρος της δόσης του δανείου, ως «προάγγελος» του «Γέφυρα 2», αλλά και αν χρειαστεί η διάρκειά του να υπερβεί τους 3 μήνες και να φτάσει έως και 5. Δεν έχει πάντως ακόμη αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών να αποφασίσει παράταση της περιόδου αναστολής πληρωμών των δανείων μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αγορά.
Με βάση τα ισχύοντα, η μέγιστη περίοδος αναστολών φτάνει στους 9 μήνες, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει αυτή την περίοδο χάριτος.

https://www.enikonomia.gr/economy/244621,epicheirimatika-daneia-epidotisi-tokon-me-sfragida-vryxellon-oi-d.html

ΠΗΓΗenikonomia.gr