Πιο ευέλικτο το ΓΕΜΗ

110

Τη διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με επιπλέον μητρώα, πέρα αυτών με τα οποία ήδη είναι διασυνδεδεμένο, προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τρέχουσα χρονιά. Την ίδια ώρα, προωθούνται δράσεις που θα έχουν ως στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των υπόχρεων για δημοσίευση πράξεων και των στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης του αρμόδιου υπουργείου, προβλέπεται η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα ληξιαρχεία, το αστυνομικό μητρώο, το μητρώο σημάτων, αλλά και το εθνικό ποινικό μητρώο. Στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας που σχετίζεται με το ΓΕΜΗ το σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει ακόμη τα ακόλουθα:

• Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ.

• Εκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την κατάρτιση πρότυπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

• Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Τεχνική υλοποίηση και έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών προς διαφοροποίηση των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων.

• Εκπαίδευση των υπαλλήλων των υπηρεσιών ΓΕΜΗ σχετικά με τη διεξαγωγή του ελέγχου νομιμότητας των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Στην κατεύθυνση της δημιουργίας πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος προωθείται επίσης η ηλεκτρονικοποίηση του μητρώου σημάτων με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης. Υπενθυμίζεται ότι αυτό προβλέπεται ήδη με νόμο από το 2020, αλλά απαιτείται η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για να καταστεί εφικτή η λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων. 

https://www.kathimerini.gr/economy/561297133/pio-eyelikto-to-gemi-emfasi-se-sdit-aporrofisi-poron-3-6-dis-apo-espa/

ΠΗΓΗkathimerini.gr