Πόθεν έσχες: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021

49

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΟΠΣ Πόθεν:

Λόγω των δυσχερειών που η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει, η προθεσμία υποβολής καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021, παρατείνεται έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. Δεν θα υπάρξει καμία άλλη παράταση για την υποβολή καταστάσεων έτους 2021.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221163