Ειρηνοδικείο Πειραιά Ανακοίνωση για Δευτέρα 5/4/2021

99

Βάσει του άρθρου 14 της νέας ΚΥΑ με αριθμό ΦΕΚ Β’1308/3-4-2021 ισχύει η προηγούμενη με αριθμό 91/2021 πράξη της Διευθύνουσας και δεν θα εκδικαστούν οι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς

Βιολέττα Λαγογιάννη

Ειρηνοδίκης Α΄