Εισοδηματικά κριτήρια για τους αλλοδαπούς που θέλουν να γίνουν Ελληνες πολίτες

226

Το τακτικό εισόδημα, που αποκτά προσωπικά ο ίδιος ο αλλοδαπός από οποιαδήποτε πηγή π.χ. μισθωτή εργασία, σύνταξη, ακίνητη περιουσία, επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, μερίσματα από εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, εταιρείες, αποδεικνύει τη βούλησή του για μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση.

Μανόλης Γαλάνης

Καθορίστηκαν τα τεκμήρια οικονομικής ένταξης των αλλοδαπών, που ζουν στην χώρα μας, και αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση ώστε να τους αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ύστερα από αίτηση τους. Σύμφωνα με το οικονομικό πλαίσιο ένταξης, ο αλλοδαπός, που επιθυμεί να γίνει Έλληνας/ίδα πολίτης, πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα, που του εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας της χώρας.

Η σταθερή και πολυετής εργασία του αλλοδαπού στην χώρα μας, όπως και η μακρόχρονη οικονομική του δραστηριότητα σε αυτή είναι στοιχεία, που αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού δεσμού του με την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό το τακτικό εισόδημα, που αποκτά προσωπικά ο ίδιος ο αλλοδαπός από οποιαδήποτε πηγή π.χ. μισθωτή εργασία, σύνταξη, ακίνητη περιουσία, επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, μερίσματα από εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, εταιρείες, αποδεικνύει τη βούλησή του για μόνιμη και συνεχή εγκατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας προς ιδιοκατοίκηση καθώς και η διατήρηση λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα, που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, συνιστούν απόδειξη ότι η χώρα αποτελεί το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Το ύψος του επαρκούς ετήσιου εισοδήματος συναρτάται με τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη της χώρας, όπως αυτές προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Εφόσον ο αλλοδαπός, που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια, έχει οικογένεια το απαιτούμενο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του. Στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του αλλοδαπού που έχει πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία άνω του 67% κατά παρέκκλιση μπορούν να προσμετρηθούν κάθε είδους επιδόματα που τυχόν λαμβάνει από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Προκειμένου ο αλλοδαπός να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης πολιτογράφησης πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα, νόμιμα και μόνιμα πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, κατά 3, 7 ή 12 έτη αναλόγως της κατηγορίας, που ανήκει με βάση των Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Αυτό σημαίνει ότι ο αλλοδαπός χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει επαρκές εισόδημα για κάθε έτος χωριστά κατά αναλογία με τα απαιτούμενα έτη προηγούμενης νόμιμης διαμονής του. Το καθοριζόμενο ως επαρκές εισόδημα απαιτείται να αποδεικνύεται με βάση την εξεταζόμενη κατά περίπτωση χρονική περίοδο ως εξής:

Για τους αιτούντες, που απαιτείται να συμπληρώνουν 3 έτη προηγούμενης νόμιμης διαμονής πρέπει να αποδεικνύουν επαρκές εισόδημα και τα 3 αυτά έτη. Για όσους απαιτείται να συμπληρώνουν 7 έτη πρέπει να αποδεικνύουν επαρκές εισόδημα για τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αιτήσεως. Για όσους απαιτείται να συμπληρώνουν 12 έτη πρέπει να αποδεικνύουν επαρκές εισόδημα για τουλάχιστον τα τελευταία 7 έτη πριν την υποβολή της αιτήσεως.

Επιπρόσθετα, ο τακτικός χαρακτήρας του εισοδήματος, που αποκτά ο αλλοδαπός στην χώρα μας αποδεικνύεται από την σταθερή και αδιάλειπτη εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του, κάτι που επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση των πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ανά απαιτούμενο, οικονομικό έτος. Με βάση τα υποβληθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα, που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης κατά το χρόνο υποβολής της πρέπει να προκύπτει ότι η φορολογική κατοικία του αλλοδαπού βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο αλλοδαπός, που δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης επειδή είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας (σύζυγος, ενήλικο τέκνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών, που φοιτά ή είναι άνεργος ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και ανιόντες), υποχρεούται στην υποβολή των απαιτούμενων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, που αφορούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φορολογούμενου προσώπου, από το οποίο εξαρτάται οικονομικά.

https://www.imerisia.gr/koinonia/12547_eisodimatika-kritiria-gia-toys-allodapoys-poy-theloyn-na-ginoyn-ellines-polites

ΠΗΓΗimerisia.gr