ΕΚΤ: Πιο αυστηρά τα τραπεζικά κριτήρια για δάνεια

39

Οι  περισσότερες τράπεζες ανέφεραν μία περαιτέρω μείωση της ζήτησης δανείων ή της χρήσης πιστωτικών γραμμών από επιχειρήσεις στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Οι πιστωτικοί κανόνες των τραπεζών της Ευρωζώνης – δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ή τα κριτήριά τους για τις χορηγήσεις δανείων – έγιναν κάπως πιο αυστηροί όσον αφορά τα δάνεια ή τις πιστωτικές γραμμές προς επιχειρήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι πιστωτικοί κανόνες χαλάρωσαν ελαφρά όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά, ενώ έγιναν περαιτέρω συγκρατημένα πιο αυστηροί για την καταναλωτική πίστη και άλλο δανεισμό στα νοικοκυριά.

Οι τράπεζες ανέφεραν ότι οι κύριοι παράγοντες που έκαναν πιο αυστηρούς τους πιστωτικούς κανόνες τους ήταν η αντίληψη κινδύνου σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών και μία μικρότερη ανοχή στον κίνδυνο. Αντίθετα, η πίεση από τον ανταγωνισμό ήταν αυτή που κυρίως συνέβαλε στη χαλάρωση των πιστωτικών κανόνων.

Για το δεύτερο τρίμηνο, οι τράπεζες αναμένουν ότι θα γίνουν πιο αυστηροί οι πιστωτικοί κανόνες για δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις παρέμειναν αμετάβλητοι για τα δάνεια στις επιχειρήσεις, ενώ χαλάρωσαν για τα στεγαστικά δάνεια στο πρώτο τρίμηνο.

Μείωση της ζήτησης δανείων 

Οι  περισσότερες τράπεζες ανέφεραν μία περαιτέρω μείωση της ζήτησης δανείων ή της χρήσης πιστωτικών γραμμών από επιχειρήσεις.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις συνέχισαν να μειώνουν τη ζήτηση δανείων, καθώς οι εταιρείες – ιδιαίτερα στους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία – έτειναν να αναβάλλουν τις επενδύσεις τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν ζητούσαν κατά μέσο όρο πρόσθετη χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης, κάτι που αντανακλά τη διαθεσιμότητα «μαξιλαριών» ρευστότητας και της άμεσης κρατικής στήριξης της ρευστότητας, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες ανέφεραν, επίσης, μία μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια. Αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη μείωσε τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, αυτή συνέχισε να στηρίζεται από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων και, σε μικρότερο βαθμό, από τις προοπτικές της στεγαστικής αγοράς.

Η πρόσβαση των τραπεζών της Ευρωζώνης σε χρηματοδότηση από το δίκτυό τους και από τη διατραπεζική αγορά συνέχισε να βελτιώνεται. Ο αντίκτυπος των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ήταν θετικός για τη ρευστότητα των τραπεζών και τις συνθήκες χρηματοδότησης στην αγορά.

https://www.imerisia.gr/oikonomia/12271_ekt-pio-aystira-ta-trapezika-kritiria-gia-daneia