Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ

100

Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει –Επισυνάπτονται τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα

Συνημμένα

diadikasia_ekdosis_kai_horigisis_ilektronikoy_pka_.pdf | pka.pdf

ΠΗΓΗdsa.gr