Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων της Αττικής

51

Δημοσιεύουμε (επισυναπτόμενο) προς διευκόλυνση των συναδέλφων συνοπτικό Πίνακα με τα στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων κλεισίματος ραντεβού για έλεγχο τίτλων.

Ευχαριστούμε τον Σύμβουλο του ΔΣ, Ιωάννη Δεληγεώργη, με την επιμέλεια και ευθύνη του οποίου συγκεντρώθηκαν τα δημοσιευόμενα στοιχεία.

Συνημμένα

ypothikofylakeia_tilefona.xlsx