Πρόστιμο στον ΟΤΕ λόγω παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών στη Ρόδο!

170

Δαμιανός Αθανασίου  

Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση ελλιπών μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, λόγω περιστατικών υποκλοπής στη Ρόδο, που οδήγησε στην επιβολή προστίμου στον ΟΤΕ, απασχόλησε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Ποιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (17ο Τριμελές Τμήμα) εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. 171/2021 απόφασή του, αφού εξέτασε την από 26 Ιανουαρίου 2019 προσφυγή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ (Ο.Τ.Ε.) κατά της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.).
Το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με την απόφαση έχει ως εξής:
Στις 6.6.2013 και ώρα 13.15, υπάλληλοι του συνεργείου της προσφεύγουσας εταιρείας, κατά τη μεταφορά τηλεφωνικής γραμμής πελάτη της, εντόπισαν ηλεκτρονικό μηχανισμό άγνωστης λειτουργίας, άσχετο με τον εξοπλισμό του Ο.Τ.Ε., σε υπαίθριο κατανεμητή.
Η πόρτα του κατανεμητή ήταν παραβιασμένη και η μικροσυσκευή ήταν συνδεδεμένη σε βρόγχο με αριθμό που ανήκε σε συνδρομητή της εταιρείας “hol”.
Αυθημερόν και ώρα 21.30′, ο διευθυντής του Ο.Τ.Ε. Ρόδου εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και παρέδωσε τον εν λόγω ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος κατασχέθηκε και απεστάλη για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά δε την προανάκριση που διενεργήθηκε ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, σχετικώς η εταιρεία Hellas Online ΑΕ, η οποία, με το από 4.9.2013 (Α.Δ.Α.Ε../17.9.2013) έγγραφό της, ενημέρωσε για το περιστατικό παραβίασης απορρήτου την Α.Δ.Α.Ε..
Στη συνέχεια, με το 16.10.2013 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε, η προσφεύγουσα κλήθηκε προς παροχή εξηγήσεων. Επ’ αυτού, απάντησε η προσφεύγουσα με το από 15.11.2013 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρει ότι η μικροσυσκευή, η οποία είναι άσχετη με τον εξοπλισμό της, εντοπίστηκε κατά τη διενέργεια εργασιών για τη μεταφορά τηλεφωνικής γραμμής πελάτη της.
Κατόπιν αυτών, η Α.Δ.Α.Ε., με την από 11.9.2015 απόφασή της, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2015, κάλεσε σε ακρόαση την προσφεύγουσα. Τελικά, λόγω τεσσάρων αναβολών τής αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας ακρόασης (7.10.2015), οι δύο εκ των οποίων χορηγήθηκαν κατόπιν αιτημάτων της προσφεύγουσας, η ακρόασή της διεξήχθη εν τέλει στις 21.9.2016.
Στη συνεδρίαση, η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο υπαίθριος κατανεμητής, στον οποίο εντοπίστηκε η μικροσυσκευή, είχε ενταχθεί στο Συστήμα Εποπτείας Υπαίθριων Κατανεμητών (Σ.Ε.Υ.Κ.) και είχαν καταγραφεί ειδοποιήσεις του συναγερμού προερχόμενες από τον κατανεμητή αυτό, με βάση τις οποίες, ο τεχνικός του Ο.Τ.Ε., έκανε επισταμένο έλεγχο και εντόπισε την προαναφερόμενη συσκευή.
Ο Προϊστάμενος του τεχνικού της τμήματος εξέλαβε την πρώτη ειδοποίηση του συναγερμού, ως τεχνική βλάβη και μετά τη δεύτερη ειδοποίηση έγινε ο έλεγχος.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Ο.Τ.Ε. προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και ότι εκ παραδρομής δεν ενημέρωσε την Α.Δ.Α.Ε. για το περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, ωστόσο παρείχε κάθε σχετική πληροφορία, όταν του ζητήθηκε, καθώς και ότι η παράλειψη ενημέρωσης της Α.Δ.Α.Ε. είναι τυπική και όχι ουσιαστική.
Ακολούθως, κοινοποιήθηκαν στην προσφεύγουσα τα πρακτικά της ακρόασης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση υπομνήματος από την προσφεύγουσα, με το οποίο αρνήθηκε τη διάπραξη των αποδιδόμενων σ’ αυτήν παραβάσεων και επανέλαβε ότι ο μηχανισμός βρέθηκε κατόπιν ελέγχου τεχνικού του Ο.Τ.Ε. για το ενδεχόμενο αθέμιτων επεμβάσεων στο συγκεκριμένο κατανεμητή, μετά από δύο ειδοποιήσεις που έδωσε για αυτόν ο συναγερμός του συστήματος Σ.Ε.Υ.Κ. στις 5.6.2013 (ώρα 00.26′) και στις 6.6.2013 (ώρα 00.45). Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, εξέδωσε την από 8.3.2017 (προσβαλλόμενη) απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε, στην προσφεύγουσα: α) πρόστιμο 40.000 ευρώ, για παράβαση του άρθρου 2 του νόμου αυτού και, ειδικότερα, για τη λήψη ελλιπών μέτρων ασφάλειας για την αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και β) πρόστιμο 40.000 ευρώ, για παράβαση του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω νόμου και, ειδικότερα, για τη μη ενημέρωση της Αρχής για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, που έγινε αντιληπτή από την προσφεύγουσα στις 6.6.2013.
Η προσφυγή του ΟΤΕ απορρίφθηκε.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr

ΠΗΓΗdimokratiki.gr