Trademarks: Στον ΟΒΙ περνάνε οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα

209
Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, του μητρώου και του αρχείου σημάτων

Ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, καθώς και τη μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) όλες οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ν. 4679/2020 για τα σήματα που ανήκουν στην Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προβλέπεται, ακόμα, ότι ο Ο.Β.Ι. συμμετέχει, όπως οι αντίστοιχοι εθνικοί φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε., στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.) και άλλους συναφείς διεθνείς οργανισμούς.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, όσον αφορά στον E.U.I.P.O. η συμμετοχή σε αυτόν του ΟΒΙ συνάδει και με το άρθρο 154 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001.

Αναλυτικά το άρθρο 33 προβλέπει:

Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπονται στον ν. 4679/2020 (Α’ 71) και εξειδικεύονται στο άρθρο 57 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), μεταφέρονται, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος, στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.), το οποίο συστάθηκε με τον ν. 1733/1987 (Α’ 171) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Όπου στον ν. 4679/2020 αναφέρεται η Διεύθυνση Σημάτων, νοείται ο Ο.Β.Ι.. Όπου στον ν. 4679/2020 αναφέρεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σημάτων, νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι.. Όπου στον ν. 4679/2020 αναφέρεται ο ιστότοπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται ο ιστότοπος του Ο.Β.Ι..

3. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 (περί του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου απεικόνισης του σήματος), στην παρ. 1 του άρθρου 20 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης σήματος), στην παρ. 6 του άρθρου 33 (περί του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων), στην παρ. 4 του άρθρου 35 (περί του καθορισμού των προδιαγραφών ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου και τήρησης φακέλων), στην παρ. 3 του άρθρου 82 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης μετατροπής Διεθνούς Σήματος), και στην παρ. 3 του άρθρου 84 (περί του καθορισμού του τύπου της δήλωσης μετατροπής Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), του ν. 4679/2020 μεταφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι.. Όπου στις διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι..

4. Στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παραμένουν οι αρμοδιότητες για το Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α’ 86). Οι αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων παραμένουν στη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

5. Ο Ο.Β.Ι. ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (L 154), ως αρμόδια εθνική αρχή για την εξακρίβωση της γνησιότητας των τελεσίδικων (final) αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.), οι οποίες καθορίζουν ποσό εξόδων και για την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου σε αυτές, χωρίς άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας των ως άνω αποφάσεων.

7. Ο Ο.Β.Ι. συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα για τα ζητήματα των σημάτων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.), στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, W.I.P.O.) και σε κάθε αντίστοιχο ενωσιακό ή διεθνή οργανισμό ή φορέα και είναι αρμόδιος για κάθε επικοινωνία και συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς. Για θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων η εκπροσώπηση πραγματοποιείται από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α..

8. Ο Ο.Β.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες για τα σήματα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όσες εποπτικές αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του Ο.Β.Ι. προβλέπονται σε άλλες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

Παράλληλα, με το άρθρο 35 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται ζητήματα για τη μεταφορά στον Ο.Β.Ι. του μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων και των πληροφοριακών και άλλων συστημάτων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία τους.

Άρθρο 35 Μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων και των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) μεταφέρονται από τη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το φυσικό (έγχαρτο) και ηλεκτρονικό μητρώο σημάτων, το αρχείο σημάτων, τα πληροφοριακά συστήματα, το λογισμικό και τα αντίστοιχα συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του μητρώου και το αρχείο της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το μητρώο σημάτων και το αρχείο σημάτων τηρείται ενιαία και εξ ολοκλήρου από τον Ο.Β.Ι..

Με το άρθρο 36 του σχεδίου νόμου ορίζετει ότι τα τέλη για τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 87 του ν. 4679/2020, μεταφέρονται στον Ο.Β.Ι.. Τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά. Καταβάλλονται από τους χρήστες του
μητρώου για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του μητρώου σημάτων και προκειμένου η σχετική δαπάνη να μη βαρύνει όλους τους φορολογούμενους, δηλαδή ακόμα και αυτούς που δεν χρησιμοποιούν το μητρώο. Επιπλέον μεταφέρονται τα κονδύλια που καταβάλλει ο E.U.I.P.O., για τη λειτουργία των εθνικών μητρώων σημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε.. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 36 για τη μεταφορά των τελών για τα σήματα στον Ο.Β.Ι. είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.

Άρθρο 36 Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των τελών για τα σήματα

1. Τα καταβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 87 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), καταβάλλονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).

2. Στον Ο.Β.Ι. μεταφέρονται όλα τα έσοδα από τα πάσης φύσεως κονδύλια που προέρχονται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, W.I.P.O.) και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Σήματος ή με τη συμμετοχή στους οργανισμούς αυτούς, καθώς και κάθε χρηματοδότηση που προέρχεται από τους ανωτέρω οργανισμούς.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/trademarks-ston-ovi-pernane-oi-armodiotites-gia-ta-emporika-simata

ΠΗΓΗlawspot.gr