Διευκρίνιση σχετικά με την εκδίκαση υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο Εφετείο

98

Κατόπιν επικοινωνίας με την Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, σε συνέχεια ερωτημάτων συναδέλφων σχετικά με το αν εκδικάζονται υπό το καθεστώς της ισχύουσας ΚΥΑ υπ´ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (βλ. σχετικά εδώ) οι υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο Εφετείο, διευκρινίσθηκε από την Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου, ότι αυτές εκδικάζονται κανονικά στα πινάκια του Δημοσίου, καθώς θεωρούνται ειδικές διαδικασίες και εμπίπτουν στο πλαίσιο εκδικαζομένων υποθέσεων σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ.

ΠΗΓΗdsa.gr