«Καπέλο» τόκων 6% στην καταβολή αναδρομικών – Οι αποφάσεις σταθμός από το Πρωτοδικείο Αθηνών

166

Δικαίωση για όσους υπέστησαν περικοπή μισθών λόγω μνημονίων φέρνουν οι νέες δικαστικές αποφάσεις. Ορίζουν πως εκτός από την καταβολή αναδρομικών, πρέπει να δοθούν και τόκοι αναδρομικά ύψους 6% ετησίως.

Με τόκο 6% θα πρέπει να συνοδευτεί η καταβολή αναδρομικών, που έλαβαν υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας μετά από προσφυγή τους. Όπως αποφάνθηκε σε τέσσερις αποφάσεις του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαιούνται εκτός από την καταβολή των αναδρομικών και την καταβολή τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ίσχυαν οι περικοπές.

Με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου δικαιώθηκαν 100 αστυνομικοί και 29 πυροσβέστες. «Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους που εισπράττουν αναδρομικά σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις» αναφέρει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.). χρηματα σφυρί

Στις αποφάσεις το δικαστήριο κάνει λόγο για μερική μόνο συμμόρφωση στα όσα είχε ορίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδικάζοντας προσφυγές για την περικοπή μισθών υπηρετούντων στο Δημόσιο. «Η μερική μόνο συμμόρφωση «ομολογείται», κατά τα ήδη εκτεθέντα, και από τον ίδιο το νομοθέτη στην αιτιολογική έκθεση, ο οποίος επιχειρεί να την δικαιολογήσει, με την παράθεση αποκλειστικά δημοσιονομικού χαρακτήρα λόγων, οι οποίοι καθιστούν προς το παρόν ανέφικτη την πλήρη συμμόρφωση. Οι λόγοι, όμως, αυτοί δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικές τις επίμαχες αναδρομικές ρυθμίσεις, αφενός μεν διότι όμοιοι λόγοι είχαν προβληθεί και είχαν αξιολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις δίκες για τις οποίες εκδόθηκαν οι επίμαχες ακυρωτικές αποφάσεις …, αφετέρου δε, σε κάθε περίπτωση, διότι τέτοιοι λόγοι δεν απαλλάσσουν τον κοινό νομοθέτη και την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση από την υποχρέωση τήρησης της συνταγματικής διάταξης για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων» επισημαίνεται. 

Το Πρωτοδικείο σημειώνει πως τα αναδρομικά αποδόθηκαν εν μέρει μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και ότι η καταβολή τόκων για παλαιότερο χρονικό διάστημα έχει παραγραφεί. Ωστόσο, στις αποφάσεις του καταλήγει: «Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες το ποσό με τόκο που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες και ήδη καταβληθείσες σε αυτούς αποδοχές χρονικού διαστήματος από 1.2.2015 έως 31.12.2016, υπολογιζόμενων αυτών (των τόκων) με επιτόκιο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής στις 27.1.2017 έως την εξόφληση».

ΠΗΓΗdikastiko.gr