ΚΥΠΡΟΣ : Δημοσιεύθηκαν νέοι νόμοι για την προστασία από παρενόχληση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας

100

Δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαϊου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι εξής νέοι νόμοι:α. Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021.β. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.

Δείτε τους νόμους εδώ (σελ.913 επ.)

http://www.cylegalnews.com/2021/05/blog-post_13.html

ΠΗΓΗcylegalnews.com