Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος – Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες

208

Αθανάσιος Κουκάκης

Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με βασικό θέμα την προετοιμασία της χώρας μας εν όψει της επαναξιολόγησής της από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), το διεθνή φορέα που θέτει τα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Το 2019 η FATF κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό κανονική παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης, κρίνοντας πως διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Ωστόσο, στη διετία που έχει μεσολαβήσει, τόσο ο κορωνοϊός, όσο και συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές, έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις ελληνικές επιδόσεις.

Αυτό κατεγράφη σε έκθεση που κατήρτισε στο τέλος του 2020 το Συμβούλιο της Ευρώπης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Η εν λόγω έκθεση, η οποία αξιολογούσε το πως η Ελλάδα εφαρμόζει την 4η Κοινοτική Οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Οδηγία ΕΕ 2015/849), εμπεριείχε δυσάρεστες διαπιστώσεις που αποκάλυπταν σημαντικά κενά στους ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και κατακερματισμένες διαδικασίες.

Αυτά τα κενά η κυβέρνηση θέλει να τα εξαλείψει και το έργο αυτό το έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος θα προεδρεύει αύριο της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στην οποία μετέχουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.α..

Στην αυριανή επιτροπή θα τεθούν προς συζήτηση η επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (ΝRA), αλλά και η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά τους ξεπλύματος χρήματος. Η επικαιροποίηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου είναι επιβεβλημένη, καθώς από την προηγούμενη έκθεση έχουν μεσολαβήσει τρία χρόνια και ήδη έχουν αναδειχθεί νέες απειλές και τρωτότητες αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Να σημειωθεί πως για την κατάρτιση της σχετικής έκθεσης χρησιμοποιείται ειδική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής θα γίνει και παρουσίαση του πορίσματος της ομάδας εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα οποία θα πρέπει να χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα έχει επιδείξει αδυναμία στη συλλογή και κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων, κάτι που επιχειρείται να ξεπερασθεί.

Μετά την συνεδρίαση, αναμένεται να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής για το 2020.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1195242/nea-diethnis-axiologisi-tis-ellados-gia-to-xeplyma-xrimatos-pyretodeis-oi-ellinikes-proetoimasies